fronda.pl

Nowe wydanie Katechizmu. Jaki będzie jego autorytet?

fot. via pch24/youtube Stolica Apostolska zamierza opublikować nowe wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego z komentarzem teologicznym. Jego edycję …
W KKK w paragrafie 460 czytamy: ,,Jednorodzony Syn Boży chcąc uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić nas Bogami,,. Tych słów nie można rozumieć dosłownie, ponieważ jedynym Bogiem jest Bóg w Trójcy Jedyny, a przyjęcie tego par. 460 oznaczałoby obalenie dogmatu. Jako Bogowie nie musielibyśmy się spowiadać, ani uczęszczać do sakramentów …More
W KKK w paragrafie 460 czytamy: ,,Jednorodzony Syn Boży chcąc uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić nas Bogami,,. Tych słów nie można rozumieć dosłownie, ponieważ jedynym Bogiem jest Bóg w Trójcy Jedyny, a przyjęcie tego par. 460 oznaczałoby obalenie dogmatu. Jako Bogowie nie musielibyśmy się spowiadać, ani uczęszczać do sakramentów świętych. Właściwa formuła religijna, jasna i jednoznaczna to formuła wypowiadana przez kapłana w czasie chrztu świętego: ,,stałeś się dzieckiem Bożym,,.
P.S. jeżeli formuła par. 460 nawiązuje do św. Tomasza z Akwinu, to została zdecydowanie ,,przeinaczona,, modernistycznie.
Św. Augustyn: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem (brewiarz.pl/indeksy/pokaz.php3).
Pozostaję i pozostanę przy prostym i jednoznacznym Katechizmie Piusa X bez względu na takie czy inne posoborowe interpretacje.
pmichal likes this.
mk2017 likes this.
Mark0S
Grzechy ekologiczne, komunia bigamistom, potępienie kary śmierci, dialog międzyreligijny, pachamama. Nowy "kościół".