Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Biskup Schneider: Kult Majke Zemlje služi preciznom političkom programu

Izraz "Majka Zemlja", sinonim Pachamame ili Gaie, nosi vjerske konotacije, napisao je biskup Athanasius Schneider na Kath.net (19. studenog). Schneider primjećuje da je kult Pachamame, koji je bio …