„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary” .

„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary” 8 lutego 2019 kard. G.L. Müller (YouTube) Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017), …
mk2017
Właśnie kupiłam sobie najnowszą książkę abp - a Jana Pawła Lengi pt. '' Przerywam zmowę milczenia'', o kryzysie w Kościele, apostazji i grzechach zaniedbania. Każdy katolik powinien ją przeczytać. Można zamówić przez internet w Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu. Mają również inne ciekawe książki, np. ks. Glasa.
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
Kasiawen1606 likes this.
kpilich
Do „Manifestu wiary” autorstwa kardynała Müllera ukazała się petycja. Ludzie wspierajcie Kardynała, ostatni prawy głos Kościoła! lifepetitions.com/petition/sign-cardinal-m…
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
m.rekinek likes this.
olek19801 and 2 more users like this.
olek19801 likes this.
Annasz19 likes this.
m.rekinek likes this.
EKUMENIZM ZABIERA LUDZIOM BOGA ŻYWEGO - JEZUSA CHRYSTUSA - JEDYNEGO ZBAWICIELA, dając w zamian bożki pogańskie - DEMONY

Ekumenizm
jest głównym powodem kryzysu w Kościele i, siłą rzeczy, kryzysu na świecie.


Pod jego wpływem życie katolickie zamiera, ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich wrogów Kościoła.

Ekumenizm jest najgorszym wrogiem Boga i ludzi.

Sytuacja wydaje się …More
EKUMENIZM ZABIERA LUDZIOM BOGA ŻYWEGO - JEZUSA CHRYSTUSA - JEDYNEGO ZBAWICIELA, dając w zamian bożki pogańskie - DEMONY

Ekumenizm
jest głównym powodem kryzysu w Kościele i, siłą rzeczy, kryzysu na świecie.


Pod jego wpływem życie katolickie zamiera, ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich wrogów Kościoła.

Ekumenizm jest najgorszym wrogiem Boga i ludzi.

Sytuacja wydaje się beznadziejna, jako że ekumenizm uważany jest obecnie za jedyny obowiązujący kierunek.

Trzeba jednak pamiętać, że to zjawisko nie jest pomysłem czysto ludzkim:

ekumenizm jest bronią szatana, mającą na celu zniszczenia Kościoła i zgubienie ludzi na wieki. Dlatego reakcja na ekumenizm nie może być tylko ludzka, musi być nadprzyrodzona. Musi opierać się na obietnicy Pana Jezusa, wyrażonej w Jego Ewangelii, szczególnie w mowach o rzeczach ostatecznych, musi opierać się na obietnicy Matki Najświętszej wielokrotnie wyrażonej w uznanych przez Kościół objawieniach.

Ekumenizm jest bardzo mocną twierdzą, ale zbudowaną na piasku. Bóg nie pozwoli na zniszczenie swej mistycznej Oblubienicy.

Naszym obowiązkiem jest wierność Chrystusowi i odrzucenie ekumenizmu przez zachowywanie nauki Kościoła, uczestnictwo w tradycyjnej Mszy św. szerzenie kultu Matki Bożej, duchowości świętych.

Tradycyjne ruchy katolickie są największym wrogiem modernistów, ponieważ najsilniej stawiają opór ekumenizmowi.

Choć ich liczba jest znikoma, to właśnie one zachowują płomień Chrystusowej Prawdy i przekazują go ludziom. Ich siła nie leży w ludziach, ale w Bogu, który powiedział:

“Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą!” – i w Najświętszej Maryi Pannie, która powiedziała: “Na końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!”.
olek19801 and one more user like this.
olek19801 likes this.
Weronika....S likes this.
Ważne to co kardynał przedstawił ale trochę dużo tego pisanego wyznania wiary,ludzie tego nie ogarną i nie spamiętają.Przy natłoku tylu informacji trzeba by to zapisać w obrazkach,w komiksie takim,to by było coś.
Monsum
Moim zdaniem powinno być to odczytane we wszystkich koścołach zarówno w Polsce jak i na świecie gdyż nie będzie już więcej takich napomnień w Kościele Powszechnym
Kasiawen1606 and 4 more users like this.
Kasiawen1606 likes this.
olek19801 likes this.
Weronika....S likes this.
mk2017 likes this.
Doktor wiee likes this.
jozef70 and 2 more users like this.
jozef70 likes this.
Tymoteusz likes this.
Weronika....S likes this.
mk2017
To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10).
Radek33 likes this.