Language
3 1 237
Stylita

Boží slovo na den 6.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo …
henta
Církevní kalendář:
sv. Mikuláš

Měl dobré srdce....

HLAVNĚ MĚL VÍRU V JEŽÍŠE KRISTA
TAK MOHL KONAT SKUTKY VÍRY
A POTOM MĚL PRACHY.....

p.s.
Ježíš je Pán , Ježíš je Pán - kraluje navěky!
Skrze své služebníky
Aleluja! Aleluja! Sláva Pánovi!
--------------------------------
Vítězství mám, vítězství mám,
vítězství v Ježíšovi mám, ďábel
už na mě nemá moc. Vítězství
mám vítězství v Ježíšovi …
More
Zedad
Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce..
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/ctvrtek-po-1-ne…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je … More