vi.news
49

Francis loại bỏ thịt lợn khỏi bữa tiệc vì người Hồi giáo

Francis loại bỏ thịt lợn khỏi bữa tiệc vì người Hồi giáo Francis đã mời 1.500 người hầu hết là người nghèo đến ăn trưa tại hội trường Vatican vào ngày Thế giới vì người nghèo 17 tháng 11. Ông yêu …