Rozjímání nad Ř 7,14-15

„Víme, že zákon je svatý- já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.“ Apoštol Pavel zde ukazuje na rozpor, čili na jakou…
apredsasatoci and 2 more users like this.
apredsasatoci likes this.
krumpeľ likes this.
Zedad likes this.