vi.news
28

Những nghi thức cổ xưa nở rộ ở vùng đất thánh

João Silveira viết trên PaixLiturgique.fr (ngày 21 tháng 1), sau chuyến viếng thăm vào tháng 12 năm 2019 tới Thánh địa, rằng Thánh lễ cổ được có nền móng vững chắc ở Jerusalem. Đã từ hai năm nay, …