Jolinar
2246

Ku Tradycji – cała naprzód!

Ku Tradycji – cała naprzód! W czasach pomieszania powszechnego Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji pozostaje trwałym, niezawodnym, bezpiecznym a przede wszystkim prawdziwym
Sześć prawd wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Jolinar
"Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr." - Seneka Młodszy