Radek33
12591

Modlitwy do Błogosławionej Karoliny Kózkówny

Modlitwa za wstawiennictwem Bł.Karoliny Kózkówny Panie nasz i Boże! Ty obdarzyłeś bł. Karolinę pełnią swojej miłości wiernej aż do śmierci. Ty napełniłeś ją łaską dojrzałej, promieniującej wiary. …
Kunegunda and one more user like this.
Kunegunda likes this.
piotr_sed likes this.
Radek33
Modlitwa dziecka

Błogosławiona Karolino Kózka, która jesteś patronką naszej parafii miej w opiece całą naszą wspólnotę parafialną. Miej w szczególnej opiece moją rodzinę i wypraszaj jej u Boga potrzebne łaski. Spraw abym tak jak ty chętnie pomagała swoim rodzicom i była wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Błogosławiona Karolino wypraszaj mi dar pilnej nauki i gorliwej modlitwy. Spraw za …More
Modlitwa dziecka

Błogosławiona Karolino Kózka, która jesteś patronką naszej parafii miej w opiece całą naszą wspólnotę parafialną. Miej w szczególnej opiece moją rodzinę i wypraszaj jej u Boga potrzebne łaski. Spraw abym tak jak ty chętnie pomagała swoim rodzicom i była wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Błogosławiona Karolino wypraszaj mi dar pilnej nauki i gorliwej modlitwy. Spraw za wstawiennictwem Matki Najświętszej, abym wyrosła na dobrego człowieka i była przykładem dla innych. Amen.

Justyna kl. V
piotr_sed likes this.