Tresty za vlastní provinění: Proč pokání dnes není v módě? Půst je ta ideální doba. Moderní pojetí:…

Radomír Maly vysvětluje, jakými formami lze činit pokání, a v jaké nesmyslné divadelní kusy se tato navýsost potřebná praxe v posledních desetiletích zvrhla „Za pokání se pomodlete třikrát Otčenáš a …
Ferdo112 and one more user like this.
Ferdo112 likes this.
apredsasatoci likes this.