Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
całe szczęście to kościół jest od rozeznawania
"I będą wam hojnie serwować wszelkie rozmaite różności: „charyzmatycznych” różnokolorowych kaznodziejów, natchnione, największe na świecie „mistyczki”, objawienia prosto „z nieba”, inicjatywy modlitewne „bez granic” i „do granic”, „wielkie” zawierzenia, klaskające zgromadzenia, wydarzenia „dialogowe” i „przeżyciowe”, i „doświadczeniowe”, i inne atrakcje – byle tylko nie nazwać po imieniu …More
"I będą wam hojnie serwować wszelkie rozmaite różności: „charyzmatycznych” różnokolorowych kaznodziejów, natchnione, największe na świecie „mistyczki”, objawienia prosto „z nieba”, inicjatywy modlitewne „bez granic” i „do granic”, „wielkie” zawierzenia, klaskające zgromadzenia, wydarzenia „dialogowe” i „przeżyciowe”, i „doświadczeniowe”, i inne atrakcje – byle tylko nie nazwać po imieniu klarownych źródeł katolickich i do nich nie skierować pogubionych dusz: niezmutowana doktryna katolicka, której Kościół Katolicki przez wieki nieomylnie nauczał (sacerdoshyacinthus.com/2014/07/31/biblioteka-′58/!) i Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim – doskonały katolicki akt kultu.
Dokąd biegamy i po co? Na co łożymy pieniądze?
Czas nagli. Czas nie wraca."

(Ks. Jacek Bałemba)
FB o bluźnierstwie i poniżaniu wiary katolickiej przez abp Rysia

"Bluźnierstwo abp. Rysia.

Ewangelia wg św.Mateusza 8,11-12
Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów .

Ewangelia wg św.Mateusza 13,39-43
More
FB o bluźnierstwie i poniżaniu wiary katolickiej przez abp Rysia

"Bluźnierstwo abp. Rysia.

Ewangelia wg św.Mateusza 8,11-12
Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów .

Ewangelia wg św.Mateusza 13,39-43
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Ewangelia wg św.Mateusza 13,49-51
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Ewangelia wg św.Mateusza 22,13-14
Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Ewangelia wg św.Mateusza 24,45-51
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

I tak dalej i tak dalej.... który z tych fragmentów Pisma Świętego zasługuje na piosenkę zaśpiewaną dzieciom przez abp. Rysia?

Po co sakramenty jeśli piekła nie ma?

Po co komu spowiedź i żal za grzechy i nawracanie? Po co komu Kościół|? Po co komu kapłani?

Czy właśnie o to chodzi, żeby Kościół w oczach dzieci ośmieszyć i poniżyć? Żeby poniżyć kapłaństwo, najskuteczniej bo w osobie abp?
Piosenka abp Rysia jest wyśmiewaniem się ze słów Chrystusa. Kto mu napisał tekst? Mason 33ego stopnia? Co w tym śmiesznego, który z tych fragmentów Ewangelii zasługuje na to, żeby się z niego śmiać?
A jeśli abp się śmieje i kpi z słów samego Boga, to kim jest?"
www.youtube.com/watch
BIESIADNY REPERTUAR BP RYSIA, WARIATKA MIOTAJĄCA SIĘ PO SCENIE i KONCERT ROCKOWY W KOŚCIELE...

1. MIEJSCE WARIATKA - CZEKAM NA POZEW.

2. MIEJSCE BP RYŚ - LEPSZY Z NIEGO ,,SŁOWIK,, NIŻ KAPŁAN BOŻY.

3. SZAPRIDRUTY w ŚWIĄTYNI BOGA TO POSOBOROWA NORMA...

4. MACHANIE FLAGAMI ?