"V určitých oblastiach": František podkopáva kňažský celibát

Pápež František tvrdil, že podľa OsservatoreRomano.va (11. mája) môžu existovať „rozdielne disciplinárne rozhodnutia“ týkajúce sa kňazského celibátu v závislosti od „výnimočných“ situácií v určitých …
Barbarin
Tak to vidíš, Hoki-hooki. Všechno je zase ve starých kolejích. Neumíš nic jiného, než vulgárně a agresivně urážet. Víš, ono to není ve výměně registrace, musel bys nechat Pána Ježíše, aby ti změnil srdce.

Kallistratos
Ano, běž se léčit ty jedna choromyslná multiregistrace. Vydávej se třeba za Tutanchamona :) Podle toho co píšeš jsi pořádný magor.
Myslím, že b8111 už tady jmenoval tu spojnici …
More
Tak to vidíš, Hoki-hooki. Všechno je zase ve starých kolejích. Neumíš nic jiného, než vulgárně a agresivně urážet. Víš, ono to není ve výměně registrace, musel bys nechat Pána Ježíše, aby ti změnil srdce.

Kallistratos
Ano, běž se léčit ty jedna choromyslná multiregistrace. Vydávej se třeba za Tutanchamona :) Podle toho co píšeš jsi pořádný magor.
Myslím, že b8111 už tady jmenoval tu spojnici konkrétních registrací, která definuje jednoho zakomplexovaného magora, kterého baví svinit toto prostředí. Utrol se ty jeden tatrmane :)
Pardon, upřesňuji, jedná se fyzicky o dva magory.
Vilém likes this.
Zedad
@Kallistratos asi myslíš ty, co mají jakože nový nick.
Vilém likes this.
Ano, běž se léčit ty jedna choromyslná multiregistrace. Vydávej se třeba za Tutanchamona :) Podle toho co píšeš jsi pořádný magor. Ale znovu vložím krásnou báseň Heleny Kohoutové - Chvála Stvořiteli. Je opravdu půvabná, snoubí v sobě naivitu s prostotou a nezměrnou lidskou touhu chválit Toho, který nám dal život.... Smažte si to zase dle libosti, nahlašujte, blbněte... svoboda je také dar :)

More
Ano, běž se léčit ty jedna choromyslná multiregistrace. Vydávej se třeba za Tutanchamona :) Podle toho co píšeš jsi pořádný magor. Ale znovu vložím krásnou báseň Heleny Kohoutové - Chvála Stvořiteli. Je opravdu půvabná, snoubí v sobě naivitu s prostotou a nezměrnou lidskou touhu chválit Toho, který nám dal život.... Smažte si to zase dle libosti, nahlašujte, blbněte... svoboda je také dar :)

Chválím Tě, Bože, ze všech sil,
chválím Tě, co jen mohu,
že jsi nás na zem postavil
a slunce na oblohu.

Chválím Tě za vše stvoření,
za květ i křídlo ptačí,
za vznik i zázrak zrození,
za skon i slzu k pláči.

Chválím Tě denně chválou chval, -
ať zní nad smutku stonem –
žes lidu svému ukázal
zákon i v nezákonném.

Chválím Tě, Bože, zas a zas
a s vděčností se skláním,
že smí ten Adam s Evou v nás
blíž přimknout se k Tvým dlaním.
Když vidím zase nový komentář napadá mne opět jediné: Barbarine a Viléme, běž se léčit.
Barbarin
Zedad
@Kallistratos co je pro tebe podstatne?

Kallistratos
Bůh, láska, životní partner, rodina, vlastní děti, přátele, zdraví, příroda, smysly .... :)

Tak tady je ten problém…
No, my normální muži máme manželky...
Notorické lhaní způsobuje změny v mozku. Ubývá šedá hmota a postižený je schopen páchat věci, ke kterým by za normálních okolností shlížel s opovržením. Lháři dnes mívají …More
Zedad
@Kallistratos co je pro tebe podstatne?

Kallistratos
Bůh, láska, životní partner, rodina, vlastní děti, přátele, zdraví, příroda, smysly .... :)

Tak tady je ten problém…
No, my normální muži máme manželky...
Notorické lhaní způsobuje změny v mozku. Ubývá šedá hmota a postižený je schopen páchat věci, ke kterým by za normálních okolností shlížel s opovržením. Lháři dnes mívají životní partnery. Nic nového, vždyť o tomto téměř dva tisíce let svědčí jeden z listů apoštola Pavla. Čtěte pečlivě, co způsobuje lež...
21Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 22Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 23Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. 24Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla; 25vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. 26Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený 27a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. 28Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší: 29Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, 30pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, 31jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.
Segal likes this.
Barbarine, běž se léčit.
Zapomněl jsem dodat :) - Viléme běž se léčit.
Zedad
@Kallistratos Hynku, Viléme, Jarmilo
Vilém and one more user like this.
Vilém likes this.
Kallistratos likes this.
Víš Zedade, proč dnes jistý člověk nepíše. Padla totiž kosa na kámen. I bez Hynka a Jarmily :)
Zedad
@Kallistratos neznám tvé kamarády. Nevím, kdo nepíše.
Lang025 and one more user like this.
Lang025 likes this.
Vilém likes this.
Znovu opakuji a apeluji na slušnost pisatele Barbarina - Pokud cituješ mé komentáře, pak prosím uveřejňuj je kompletní se vším všudy a nezneužívej je účelově ke svým manipulativním hrátkám. Pokud se např. Libora Halíka ptám, tak se ptám na konkrétní věci a vyváženě a objektivně očekávám to samé, tedy fakta a konkrétní skutečnosti. Tobě jsem již před chvílí odpověděl, že pokud máš problémy a …More
Znovu opakuji a apeluji na slušnost pisatele Barbarina - Pokud cituješ mé komentáře, pak prosím uveřejňuj je kompletní se vším všudy a nezneužívej je účelově ke svým manipulativním hrátkám. Pokud se např. Libora Halíka ptám, tak se ptám na konkrétní věci a vyváženě a objektivně očekávám to samé, tedy fakta a konkrétní skutečnosti. Tobě jsem již před chvílí odpověděl, že pokud máš problémy a řešíš nějaké své podivnosti, pak se obracej na dotyčného. Já jsem Kallistratos, ale možná ti tato skutečnost unikla, že? Proto mi možná pověz něco blíže o svých pohnutkách, proč zde jsi, co je pro tebe užitečné, o co se zajímáš a s čím máš problém? Jak vidím, tak s náboženstvím, církví, papežem a jinými lidmi. Takže jsi prostě nesnášenlivý zakomplexovaný řízek co si přišel zdvihat sebevědomí na náboženský portál v očekávání pobožných blbečků, že? A tak si tady chceš trochu honit své ego a chytat za slovíčka a přitom jsi za magora. Za magora co má pět registrací, ne-li více... To zakomplexovaní a demagogičtí lidé mají. je jim dobrá každá nečestná příležitost pro vytváření silového názoru a ještě se občas sami olajkují :)
2 more comments from Kallistratos
Prosím aby registrace @Barbarin nevysekávala z mého komentáře dílčí části. Netýká se to jeho, ale Libora Halíka. Pokud má Libor dojem, že Barbarin je jeho reprezentativní mluvčí, pak budiž :) Přesto bych čekal, že slušný člověk za sebe nenechá mluvit bezpáteřní trolly.
-----------------------------------------------------------------

@Libor Halik Tak ještě jednou a dáme tomu čas. Poctivý muž …More
Prosím aby registrace @Barbarin nevysekávala z mého komentáře dílčí části. Netýká se to jeho, ale Libora Halíka. Pokud má Libor dojem, že Barbarin je jeho reprezentativní mluvčí, pak budiž :) Přesto bych čekal, že slušný člověk za sebe nenechá mluvit bezpáteřní trolly.
-----------------------------------------------------------------

@Libor Halik Tak ještě jednou a dáme tomu čas. Poctivý muž se nemůže přece držet zpátky a projevovat dlouhodobě neschopnost čelit námitkám. A nebo jde o trolling? Považuji ale takové jednání za nepoctivé a matoucí. Proto prosím. a ne poprvé - odpověz prosím Libore, můžeš i do textu. Velmi děkuji a rád si počkám. Je ctí každého člověka a především muže, umět odpovědět na otázky a vědět proč jedná tím a tím způsobem a co ho k tomu vede. Konkrétně prosím. Bezectnost bývá často utopena v anonymitě, zbabělosti, nekritičnosti a bezpáteřnosti. Urážky a zavádějící řeči jsou zlou pomluvou a je zbytečné je skrývat za nějaké důvody. Rád bych znal Tvé stanovisko. Jevil ses mi jako dobrý člověk co se bije za nenarozené, ale to se záhy a radikálně změnilo, kdy jsem se seznámil s tím co píšeš a co děláš. Naprosto zásadně jsem změnil názor na tvou osobu. Rád bych věděl, zda oprávněně a nebo nikoli a proto bych rád, abys místo antikatolického spamování věnoval díl svého času odpovědím a nejenom já mohl zvážit oprávněnost tvých postojů. Děkuji. Pokud ale za sebe necháš mluvit trolly, pak prosím, také reakce.... ale velmi poraženecká a nedůstojná.

--------------------------------------------------------------------------------------


1/ Co jsou to prosím vedoucí církví? Uniká mi smysl tohoto označení...

2/ Mohu-li slušně požádat, bylo by vhodné uvádět aspoň papež František a nikoli Bergoglio. Nikdo o tobě také nemluví Halíku sem, Halíku tam .... Je to neuctivé, cítíš to?

3/ Jaká averze, kde jsi to prosím vzal a vůči pravověrným? Kdo je to prosím pravověrný? Opět nechápu... Upřesni. Je to snad ta skupina, která se domnívá, že je něco echt, skupina bez konfese a pravidel, skupina napříč církevmi, skupina bez ohraničení a domnívající se, že jen oni vědí.... Docela by mne zajímala za představa, protože "pravověrný" je jeden z pojmů, který je poněkud podivně interpretován... Zajímala by mne tvá představa.

4/ Kde jsi došel k závěru, že papež projevuje zrádné odpadlictví, jak uvádíš? Není třeba chyba v tom, že vůbec nevíš důvody a nepřijímáš vysvětlení, protože ti to nevyhovuje? Mimochodem jsem si všiml, že mnoho let z tebe v jakýchkoli příspěvcích nevypadlo slovo Láska, milosrdenství, odpuštění. Ale slovem peklo, zatracení, věčná muka nešetříš.... V tomto směru tě chci jen přátelsky upozornit, že vypadáváš jednostranně z kontextu Evangelia.

5/ Tvé označení: .... apostaze (zrádné odpadlictví), která
ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva .... Zařadil se veřejně do tábora antikrista...,

to mi dovol nekomentovat, to už považuji za spíše psychologický ústřel :) Patologická personální fascinace má i své náboženské formy a projevy.

6/ Dále - veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů - kde prosím? Kde jsou veřejné sympatie a propagace??? Další nesmysl a lež.

7/ ...při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista (co to je zase za polopravdu a svévolný výklad?( Opět další lež Libore.... A o lhářích máš myslím jasno, ale ty se za něj samozřejmě nikdy nepovažuješ, ty jsi takový ten informátor a nebo ten, kterému prý Bůh zjevil, že bude jako Mojžíš.... a další sliby, projevy údajného vyslání a závazky.... (stačí si veřejně dohledat starý rozhovor s Tebou na netu.../ Opravdu, tyto věci značně brousí o trpké plody charismatické patologie, nezdravé patologie, kterou tak dokonale uměl demaskovat již před mnoha lety svatý Jan od Kříže. Kdo si před vstupem do řádu dělal své závazky s Bohem, sliby a jiné speciality, ten to musel vyjevit, aby to mohlo být rozsouzeno.... Navíc podobně jednal i Filip Neri a dokázal i humorně reagovat na jisté dámy co se cítili být vyslány Bohem a mít vize a naprosto jim unikalo něco jiného.... Podobnou babou byl zblbnutý Jan Amos Komenský, paní Poniatowskou a o Mikulášovi Drabíkovi ani nemluvě, stačí dohledat... Chiliasmus a nejen to.... Komentování politiky a na nic.... Skončil Mikuláš špatně, nic se neudálo a on alkoholik, depky........ Takže pozor na vize i televize :)

8/ veřejně vyznávaná sympatie k islámu - nesmysl.... Nepochopil jsi. Asi bys ukamenoval i sv. Františka v jisté etapě jeho života.... Když prosím nechápeš kontext a nejsi papež je obtížné něco komentovat a hodnotit. Zvláště pokud sám neukočíruješ to co máš. A nebo snad ano? Jak jsou na tom tví nejbližší, jak je na tom tvá farní obec, jak jsi na tom ty sám.... Vím, neřekneš to a víš dobře proč. Tam se totiž hledá ten základní obraz a osvědčenost. A hlavně důvěryhodnost! Včera tady b8111 zmiňoval Svědky Jehovovi.... K tomu jen dodám drobnost, pokud Svědek nemá uspořádaný rodinný život, nebo je problém s alkoholem a nebo s biblickým výkladem, a nebo nezvládne děti, pak samozřejmě nemůže dělat ani staršího sboru.... Ty pravdila tam nají nastavená. A je to vcelku dobře - člověk toho totiž může napovídat hromady a hromady, utápět se ve vizích a všem možném, ale pokud se neosvědčí v životě, neumí se podřídit kázni, neumí projevit vytrvalost, poslušnost, schopnost komunikace, empatie a také oběti s tím spojené, pak NENÍ přesvědčivý člověk. Vybájit a vyteoretizovat se dá prostě kdeco. A v abstraktních duchovních lánech především Libore....
------------------------------------------------------
Libor Halik
před 9 hodinami

Vedoucí církví se nyní podobají vedoucím Židům, když chtěli zabít Krista i Lazara

Bergogliova (Františkova) averze vůči pravověrným a na druhé straně jeho objímání a líbání nevěřících je veskutečnosi veřejným projevem jeho apostaze (zrádné odpadlictví), která ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva. Zařadil se veřejně do tábora antikrista, kterému slouží celý jeho »pontifikát«; škody, které tím působí církvi a nesmrtelným duším narůstají každým dnem a volají do nebe o pomstu stejně jako veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů. Episkopát, který mu k jeho anti-apoštolátu již sedm let dává zcela volnou ruku, nese těžbou odpovědnost před Bohem i před lidstvem a činí ze sebe trapného spolupracovníka na díle zkázy se všemi jeho důsledky. Bylo povinností episkopátu od prvního Bergogliova vystoupení, při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista, volat samozvance k odpovědnosti a vyznání pravé víry nebo odstoupení. Bergogliova veřejně vyznávaná sympatie k islámu těžce kontrastuje s tím, s jakou nenávistí pronásledují jeho vyznavači bezmocnou a nevinnou pákistánskou křesťankou Asia Bibi, které se její nejvyšší lžipastýř ani jednou nezastal. Více na: www.lumendelumine.cz/index.php
@Libor Halik Tak ještě jednou a dáme tomu čas. Poctivý muž se nemůže přece držet zpátky a projevovat dlouhodobě neschopnost čelit námitkám. A nebo jde o trolling? Považuji ale takové jednání za nepoctivé a matoucí. Proto prosím. a ne poprvé - odpověz prosím Libore, můžeš i do textu. Velmi děkuji a rád si počkám. Je ctí každého člověka a především muže, umět odpovědět na otázky a vědět proč jedná…More
@Libor Halik Tak ještě jednou a dáme tomu čas. Poctivý muž se nemůže přece držet zpátky a projevovat dlouhodobě neschopnost čelit námitkám. A nebo jde o trolling? Považuji ale takové jednání za nepoctivé a matoucí. Proto prosím. a ne poprvé - odpověz prosím Libore, můžeš i do textu. Velmi děkuji a rád si počkám. Je ctí každého člověka a především muže, umět odpovědět na otázky a vědět proč jedná tím a tím způsobem a co ho k tomu vede. Konkrétně prosím. Bezectnost bývá často utopena v anonymitě, zbabělosti, nekritičnosti a bezpáteřnosti. Urážky a zavádějící řeči jsou zlou pomluvou a je zbytečné je skrývat za nějaké důvody. Rád bych znal Tvé stanovisko. Jevil ses mi jako dobrý člověk co se bije za nenarozené, ale to se záhy a radikálně změnilo, kdy jsem se seznámil s tím co píšeš a co děláš. Naprosto zásadně jsem změnil názor na tvou osobu. Rád bych věděl, zda oprávněně a nebo nikoli a proto bych rád, abys místo antikatolického spamování věnoval díl svého času odpovědím a nejenom já mohl zvážit oprávněnost tvých postojů. Děkuji. Pokud ale za sebe necháš mluvit trolly, pak prosím, také reakce.... ale velmi poraženecká a nedůstojná.

--------------------------------------------------------------------------------------


1/ Co jsou to prosím vedoucí církví? Uniká mi smysl tohoto označení...

2/ Mohu-li slušně požádat, bylo by vhodné uvádět aspoň papež František a nikoli Bergoglio. Nikdo o tobě také nemluví Halíku sem, Halíku tam .... Je to neuctivé, cítíš to?

3/ Jaká averze, kde jsi to prosím vzal a vůči pravověrným? Kdo je to prosím pravověrný? Opět nechápu... Upřesni. Je to snad ta skupina, která se domnívá, že je něco echt, skupina bez konfese a pravidel, skupina napříč církevmi, skupina bez ohraničení a domnívající se, že jen oni vědí.... Docela by mne zajímala za představa, protože "pravověrný" je jeden z pojmů, který je poněkud podivně interpretován... Zajímala by mne tvá představa.

4/ Kde jsi došel k závěru, že papež projevuje zrádné odpadlictví, jak uvádíš? Není třeba chyba v tom, že vůbec nevíš důvody a nepřijímáš vysvětlení, protože ti to nevyhovuje? Mimochodem jsem si všiml, že mnoho let z tebe v jakýchkoli příspěvcích nevypadlo slovo Láska, milosrdenství, odpuštění. Ale slovem peklo, zatracení, věčná muka nešetříš.... V tomto směru tě chci jen přátelsky upozornit, že vypadáváš jednostranně z kontextu Evangelia.

5/ Tvé označení: .... apostaze (zrádné odpadlictví), která
ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva .... Zařadil se veřejně do tábora antikrista...,

to mi dovol nekomentovat, to už považuji za spíše psychologický ústřel :) Patologická personální fascinace má i své náboženské formy a projevy.

6/ Dále - veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů - kde prosím? Kde jsou veřejné sympatie a propagace??? Další nesmysl a lež.

7/ ...při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista (co to je zase za polopravdu a svévolný výklad?( Opět další lež Libore.... A o lhářích máš myslím jasno, ale ty se za něj samozřejmě nikdy nepovažuješ, ty jsi takový ten informátor a nebo ten, kterému prý Bůh zjevil, že bude jako Mojžíš.... a další sliby, projevy údajného vyslání a závazky.... (stačí si veřejně dohledat starý rozhovor s Tebou na netu.../ Opravdu, tyto věci značně brousí o trpké plody charismatické patologie, nezdravé patologie, kterou tak dokonale uměl demaskovat již před mnoha lety svatý Jan od Kříže. Kdo si před vstupem do řádu dělal své závazky s Bohem, sliby a jiné speciality, ten to musel vyjevit, aby to mohlo být rozsouzeno.... Navíc podobně jednal i Filip Neri a dokázal i humorně reagovat na jisté dámy co se cítili být vyslány Bohem a mít vize a naprosto jim unikalo něco jiného.... Podobnou babou byl zblbnutý Jan Amos Komenský, paní Poniatowskou a o Mikulášovi Drabíkovi ani nemluvě, stačí dohledat... Chiliasmus a nejen to.... Komentování politiky a na nic.... Skončil Mikuláš špatně, nic se neudálo a on alkoholik, depky........ Takže pozor na vize i televize :)

8/ veřejně vyznávaná sympatie k islámu - nesmysl.... Nepochopil jsi. Asi bys ukamenoval i sv. Františka v jisté etapě jeho života.... Když prosím nechápeš kontext a nejsi papež je obtížné něco komentovat a hodnotit. Zvláště pokud sám neukočíruješ to co máš. A nebo snad ano? Jak jsou na tom tví nejbližší, jak je na tom tvá farní obec, jak jsi na tom ty sám.... Vím, neřekneš to a víš dobře proč. Tam se totiž hledá ten základní obraz a osvědčenost. A hlavně důvěryhodnost! Včera tady b8111 zmiňoval Svědky Jehovovi.... K tomu jen dodám drobnost, pokud Svědek nemá uspořádaný rodinný život, nebo je problém s alkoholem a nebo s biblickým výkladem, a nebo nezvládne děti, pak samozřejmě nemůže dělat ani staršího sboru.... Ty pravdila tam nají nastavená. A je to vcelku dobře - člověk toho totiž může napovídat hromady a hromady, utápět se ve vizích a všem možném, ale pokud se neosvědčí v životě, neumí se podřídit kázni, neumí projevit vytrvalost, poslušnost, schopnost komunikace, empatie a také oběti s tím spojené, pak NENÍ přesvědčivý člověk. Vybájit a vyteoretizovat se dá prostě kdeco. A v abstraktních duchovních lánech především Libore....
------------------------------------------------------
Libor Halik
před 9 hodinami

Vedoucí církví se nyní podobají vedoucím Židům, když chtěli zabít Krista i Lazara

Bergogliova (Františkova) averze vůči pravověrným a na druhé straně jeho objímání a líbání nevěřících je veskutečnosi veřejným projevem jeho apostaze (zrádné odpadlictví), která ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva. Zařadil se veřejně do tábora antikrista, kterému slouží celý jeho »pontifikát«; škody, které tím působí církvi a nesmrtelným duším narůstají každým dnem a volají do nebe o pomstu stejně jako veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů. Episkopát, který mu k jeho anti-apoštolátu již sedm let dává zcela volnou ruku, nese těžbou odpovědnost před Bohem i před lidstvem a činí ze sebe trapného spolupracovníka na díle zkázy se všemi jeho důsledky. Bylo povinností episkopátu od prvního Bergogliova vystoupení, při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista, volat samozvance k odpovědnosti a vyznání pravé víry nebo odstoupení. Bergogliova veřejně vyznávaná sympatie k islámu těžce kontrastuje s tím, s jakou nenávistí pronásledují jeho vyznavači bezmocnou a nevinnou pákistánskou křesťankou Asia Bibi, které se její nejvyšší lžipastýř ani jednou nezastal. Více na: www.lumendelumine.cz/index.php
Zedad
Kallistratos když tu řešíš ta jména, no tak papež František - svatý otec si nepřeje to tradiční v úřadě, kde funguje. No tak jistě ho oslovovali p. Jorge nebo p. Bergoglio. Víš co, že má asi hlavu ve smutku, jak budou lidé dál přijímat jméno Bergoglio. Ono to jméno, se může stát symbolem. Býti papežem, to je býti osobnosti, kterou pravděpodobně zná celý svět. Rozumíš - řeknu Hitler, řeknu …More
Kallistratos když tu řešíš ta jména, no tak papež František - svatý otec si nepřeje to tradiční v úřadě, kde funguje. No tak jistě ho oslovovali p. Jorge nebo p. Bergoglio. Víš co, že má asi hlavu ve smutku, jak budou lidé dál přijímat jméno Bergoglio. Ono to jméno, se může stát symbolem. Býti papežem, to je býti osobnosti, kterou pravděpodobně zná celý svět. Rozumíš - řeknu Hitler, řeknu Bergoglio atd. atd.
Zedad
Kallistratos hele a je to i tom, abychom nezničili jméno svých předků. Pochybuji, že dnes někdo touží po jménu Hitler. Představ si, že když vyslovíš nějaké jméno, může ti naskočit, že to je jméno světce a nebo vyvrhela.
Zedad
Kallistratos důležité je evangelium, jak píšeš. Budeme vydávat počet ze svých myšlenek, slov a skutků. Všichni.
Samozřejmě, to není třeba opakovat. Takže právě proto se ptám proč Libor píše ty koniny... Ale tebe to nezneklidňuje milá registrace, že? Na mne reagovat stokrát a na Libora nic? :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Měl bych @Libor Halik pár otázek k tvému komentáři, který jsem začlenil na konec svého komentáře a zkus PROSÍM na to …More
Samozřejmě, to není třeba opakovat. Takže právě proto se ptám proč Libor píše ty koniny... Ale tebe to nezneklidňuje milá registrace, že? Na mne reagovat stokrát a na Libora nic? :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Měl bych @Libor Halik pár otázek k tvému komentáři, který jsem začlenil na konec svého komentáře a zkus PROSÍM na to reagovat a neposílat mi své andělské trolské registrační poslíčky, kteří se díky tomuto generují na tomto portále. Bylo by fajn, kdybys byl schopen zdůvodnit své jednání a postavit se čelem k otázkám. Přiznám se, že byť to na 100% neočekávám a jsem velmi skeptický, tak čekám :)

1/ Co jsou to prosím vedoucí církví? Uniká mi smysl tohoto označení...

2/ Mohu-li slušně požádat, bylo by vhodné uvádět aspoň papež František a nikoli Bergoglio. Nikdo o tobě také nemluví Halíku sem, Halíku tam .... Je to neuctivé, cítíš to?

3/ Jaká averze, kde jsi to prosím vzal a vůči pravověrným? Kdo je to prosím pravověrný? Opět nechápu... Upřesni. Je to snad ta skupina, která se domnívá, že je něco echt, skupina bez konfese a pravidel, skupina napříč církevmi, skupina bez ohraničení a domnívající se, že jen oni vědí.... Docela by mne zajímala za představa, protože "pravověrný" je jeden z pojmů, který je poněkud podivně interpretován... Zajímala by mne tvá představa.

4/ Kde jsi došel k závěru, že papež projevuje zrádné odpadlictví, jak uvádíš? Není třeba chyba v tom, že vůbec nevíš důvody a nepřijímáš vysvětlení, protože ti to nevyhovuje? Mimochodem jsem si všiml, že mnoho let z tebe v jakýchkoli příspěvcích nevypadlo slovo Láska, milosrdenství, odpuštění. Ale slovem peklo, zatracení, věčná muka nešetříš.... V tomto směru tě chci jen přátelsky upozornit, že vypadáváš jednostranně z kontextu Evangelia.

5/ Tvé označení: .... apostaze (zrádné odpadlictví), která
ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva .... Zařadil se veřejně do tábora antikrista...,

to mi dovol nekomentovat, to už považuji za spíše psychologický ústřel :) Patologická personální fascinace má i své náboženské formy a projevy.

6/ Dále - veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů - kde prosím? Kde jsou veřejné sympatie a propagace??? Další nesmysl a lež.

7/ ...při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista (co to je zase za polopravdu a svévolný výklad?( Opět další lež Libore.... A o lhářích máš myslím jasno, ale ty se za něj samozřejmě nikdy nepovažuješ, ty jsi takový ten informátor a nebo ten, kterému prý Bůh zjevil, že bude jako Mojžíš.... a další sliby, projevy údajného vyslání a závazky.... (stačí si veřejně dohledat starý rozhovor s Tebou na netu.../ Opravdu, tyto věci značně brousí o trpké plody charismatické patologie, nezdravé patologie, kterou tak dokonale uměl demaskovat již před mnoha lety svatý Jan od Kříže. Kdo si před vstupem do řádu dělal své závazky s Bohem, sliby a jiné speciality, ten to musel vyjevit, aby to mohlo být rozsouzeno.... Navíc podobně jednal i Filip Neri a dokázal i humorně reagovat na jisté dámy co se cítili být vyslány Bohem a mít vize a naprosto jim unikalo něco jiného.... Podobnou babou byl zblbnutý Jan Amos Komenský, paní Poniatowskou a o Mikulášovi Drabíkovi ani nemluvě, stačí dohledat... Chiliasmus a nejen to.... Komentování politiky a na nic.... Skončil Mikuláš špatně, nic se neudálo a on alkoholik, depky........ Takže pozor na vize i televize :)

8/ veřejně vyznávaná sympatie k islámu - nesmysl.... Nepochopil jsi. Asi bys ukamenoval i sv. Františka v jisté etapě jeho života.... Když prosím nechápeš kontext a nejsi papež je obtížné něco komentovat a hodnotit. Zvláště pokud sám neukočíruješ to co máš. A nebo snad ano? Jak jsou na tom tví nejbližší, jak je na tom tvá farní obec, jak jsi na tom ty sám.... Vím, neřekneš to a víš dobře proč. Tam se totiž hledá ten základní obraz a osvědčenost. A hlavně důvěryhodnost! Včera tady b8111 zmiňoval Svědky Jehovovi.... K tomu jen dodám drobnost, pokud Svědek nemá uspořádaný rodinný život, nebo je problém s alkoholem a nebo s biblickým výkladem, a nebo nezvládne děti, pak samozřejmě nemůže dělat ani staršího sboru.... Ty pravdila tam nají nastavená. A je to vcelku dobře - člověk toho totiž může napovídat hromady a hromady, utápět se ve vizích a všem možném, ale pokud se neosvědčí v životě, neumí se podřídit kázni, neumí projevit vytrvalost, poslušnost, schopnost komunikace, empatie a také oběti s tím spojené, pak NENÍ přesvědčivý člověk. Vybájit a vyteoretizovat se dá prostě kdeco. A v abstraktních duchovních lánech především Libore....
------------------------------------------------------
Libor Halik
před 9 hodinami

Vedoucí církví se nyní podobají vedoucím Židům, když chtěli zabít Krista i Lazara

Bergogliova (Františkova) averze vůči pravověrným a na druhé straně jeho objímání a líbání nevěřících je veskutečnosi veřejným projevem jeho apostaze (zrádné odpadlictví), která ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva. Zařadil se veřejně do tábora antikrista, kterému slouží celý jeho »pontifikát«; škody, které tím působí církvi a nesmrtelným duším narůstají každým dnem a volají do nebe o pomstu stejně jako veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů. Episkopát, který mu k jeho anti-apoštolátu již sedm let dává zcela volnou ruku, nese těžbou odpovědnost před Bohem i před lidstvem a činí ze sebe trapného spolupracovníka na díle zkázy se všemi jeho důsledky. Bylo povinností episkopátu od prvního Bergogliova vystoupení, při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista, volat samozvance k odpovědnosti a vyznání pravé víry nebo odstoupení. Bergogliova veřejně vyznávaná sympatie k islámu těžce kontrastuje s tím, s jakou nenávistí pronásledují jeho vyznavači bezmocnou a nevinnou pákistánskou křesťankou Asia Bibi, které se její nejvyšší lžipastýř ani jednou nezastal. Více na: www.lumendelumine.cz/index.php
Zedad
Kallistratos Libor Halík je ve věcech víry dobře zakotven.
Když to říkáš Zedade ty, tak to musí být pravda :)
Zedad likes this.
Zedad
Kallistratos nemám důvod ti určovat, co máš číst. Proč taky, že? Nečti bulvár a pokud jsi věřící tak se zamýšlej nad tím, co jde z Vatikánu. Myslím oficionální zprávy, texty...

No a jdeš-li do historie, tak musíme my dnes vědět všechno o papeži nebo nemusíme, co? Naši předkové to nevěděli a neměli noviny a neměli počítače a neměli telefony.
Píšeš zmatečně, nerozumím. Upřesni prosím, aby tvůj komentář měl jasně formulovanou myšlenku. Děkuji.
Zedad
Kallistratos máme se snažit být jako Pán Ježíš a můžeme se ptát, když přemýšlíme o svém jednání, jestli by to tak udělal Pán Ježíš.
One more comment from Zedad
Zedad
Kallistratos Nevím, jestli se František z Assisi zlobí, že mu říkali Francouzek. Víš co si myslím, že když on byl svatý a je svatý, tak i ta přezdívka nám dnes zní svatě.
Nemyslím si, že se to stane někomu z nás.
Víš, jako přezdívka a a stane se symbolem pro svatost.
Hitler, tak to jméno se stalo symbolem největší hrůzy.
Můžeš popřemýšlet.
Měl bych @Libor Halik pár otázek k tvému komentáři, který jsem začlenil na konec svého komentáře a zkus PROSÍM na to reagovat a neposílat mi své andělské trolské registrační poslíčky, kteří se díky tomuto generují na tomto portále. Bylo by fajn, kdybys byl schopen zdůvodnit své jednání a postavit se čelem k otázkám. Přiznám se, že byť to na 100% neočekávám a jsem velmi skeptický, tak čekám :)

More
Měl bych @Libor Halik pár otázek k tvému komentáři, který jsem začlenil na konec svého komentáře a zkus PROSÍM na to reagovat a neposílat mi své andělské trolské registrační poslíčky, kteří se díky tomuto generují na tomto portále. Bylo by fajn, kdybys byl schopen zdůvodnit své jednání a postavit se čelem k otázkám. Přiznám se, že byť to na 100% neočekávám a jsem velmi skeptický, tak čekám :)

1/ Co jsou to prosím vedoucí církví? Uniká mi smysl tohoto označení...

2/ Mohu-li slušně požádat, bylo by vhodné uvádět aspoň papež František a nikoli Bergoglio. Nikdo o tobě také nemluví Halíku sem, Halíku tam .... Je to neuctivé, cítíš to?

3/ Jaká averze, kde jsi to prosím vzal a vůči pravověrným? Kdo je to prosím pravověrný? Opět nechápu... Upřesni. Je to snad ta skupina, která se domnívá, že je něco echt, skupina bez konfese a pravidel, skupina napříč církevmi, skupina bez ohraničení a domnívající se, že jen oni vědí.... Docela by mne zajímala za představa, protože "pravověrný" je jeden z pojmů, který je poněkud podivně interpretován... Zajímala by mne tvá představa.

4/ Kde jsi došel k závěru, že papež projevuje zrádné odpadlictví, jak uvádíš? Není třeba chyba v tom, že vůbec nevíš důvody a nepřijímáš vysvětlení, protože ti to nevyhovuje? Mimochodem jsem si všiml, že mnoho let z tebe v jakýchkoli příspěvcích nevypadlo slovo Láska, milosrdenství, odpuštění. Ale slovem peklo, zatracení, věčná muka nešetříš.... V tomto směru tě chci jen přátelsky upozornit, že vypadáváš jednostranně z kontextu Evangelia.

5/ Tvé označení: .... apostaze (zrádné odpadlictví), která
ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva .... Zařadil se veřejně do tábora antikrista...,

to mi dovol nekomentovat, to už považuji za spíše psychologický ústřel :) Patologická personální fascinace má i své náboženské formy a projevy.

6/ Dále - veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů - kde prosím? Kde jsou veřejné sympatie a propagace??? Další nesmysl a lež.

7/ ...při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista (co to je zase za polopravdu a svévolný výklad?( Opět další lež Libore.... A o lhářích máš myslím jasno, ale ty se za něj samozřejmě nikdy nepovažuješ, ty jsi takový ten informátor a nebo ten, kterému prý Bůh zjevil, že bude jako Mojžíš.... a další sliby, projevy údajného vyslání a závazky.... (stačí si veřejně dohledat starý rozhovor s Tebou na netu.../ Opravdu, tyto věci značně brousí o trpké plody charismatické patologie, nezdravé patologie, kterou tak dokonale uměl demaskovat již před mnoha lety svatý Jan od Kříže. Kdo si před vstupem do řádu dělal své závazky s Bohem, sliby a jiné speciality, ten to musel vyjevit, aby to mohlo být rozsouzeno.... Navíc podobně jednal i Filip Neri a dokázal i humorně reagovat na jisté dámy co se cítili být vyslány Bohem a mít vize a naprosto jim unikalo něco jiného.... Podobnou babou byl zblbnutý Jan Amos Komenský, paní Poniatowskou a o Mikulášovi Drabíkovi ani nemluvě, stačí dohledat... Chiliasmus a nejen to.... Komentování politiky a na nic.... Skončil Mikuláš špatně, nic se neudálo a on alkoholik, depky........ Takže pozor na vize i televize :)

8/ veřejně vyznávaná sympatie k islámu - nesmysl.... Nepochopil jsi. Asi bys ukamenoval i sv. Františka v jisté etapě jeho života.... Když prosím nechápeš kontext a nejsi papež je obtížné něco komentovat a hodnotit. Zvláště pokud sám neukočíruješ to co máš. A nebo snad ano? Jak jsou na tom tví nejbližší, jak je na tom tvá farní obec, jak jsi na tom ty sám.... Vím, neřekneš to a víš dobře proč. Tam se totiž hledá ten základní obraz a osvědčenost. A hlavně důvěryhodnost! Včera tady b8111 zmiňoval Svědky Jehovovi.... K tomu jen dodám drobnost, pokud Svědek nemá uspořádaný rodinný život, nebo je problém s alkoholem a nebo s biblickým výkladem, a nebo nezvládne děti, pak samozřejmě nemůže dělat ani staršího sboru.... Ty pravdila tam nají nastavená. A je to vcelku dobře - člověk toho totiž může napovídat hromady a hromady, utápět se ve vizích a všem možném, ale pokud se neosvědčí v životě, neumí se podřídit kázni, neumí projevit vytrvalost, poslušnost, schopnost komunikace, empatie a také oběti s tím spojené, pak NENÍ přesvědčivý člověk. Vybájit a vyteoretizovat se dá prostě kdeco. A v abstraktních duchovních lánech především Libore....
------------------------------------------------------
Libor Halik
před 9 hodinami

Vedoucí církví se nyní podobají vedoucím Židům, když chtěli zabít Krista i Lazara

Bergogliova (Františkova) averze vůči pravověrným a na druhé straně jeho objímání a líbání nevěřících je veskutečnosi veřejným projevem jeho apostaze (zrádné odpadlictví), která ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva. Zařadil se veřejně do tábora antikrista, kterému slouží celý jeho »pontifikát«; škody, které tím působí církvi a nesmrtelným duším narůstají každým dnem a volají do nebe o pomstu stejně jako veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů. Episkopát, který mu k jeho anti-apoštolátu již sedm let dává zcela volnou ruku, nese těžbou odpovědnost před Bohem i před lidstvem a činí ze sebe trapného spolupracovníka na díle zkázy se všemi jeho důsledky. Bylo povinností episkopátu od prvního Bergogliova vystoupení, při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista, volat samozvance k odpovědnosti a vyznání pravé víry nebo odstoupení. Bergogliova veřejně vyznávaná sympatie k islámu těžce kontrastuje s tím, s jakou nenávistí pronásledují jeho vyznavači bezmocnou a nevinnou pákistánskou křesťankou Asia Bibi, které se její nejvyšší lžipastýř ani jednou nezastal. Více na: www.lumendelumine.cz/index.php
Zedad
Kallistratos
Nemusíš se ptát Libora Halíka, pokud s tím máš problém. Stačí sledovat co se děje ve Vatikánu. Předpokládám, že nic z toho, co se tam děje, nám není předkládáno, jako ex cathedra.
No tak Zedade, snad mi nebudeš určovat koho se mám ptát :)
Zedad
Kallistratos
Hele a Jorge je uctivé? Myslím takhle v rozhovoru. František z Assisi, to byl přece Francouzek.
Pokud budeš Jirka Navrátil, který si říká Zedad, tak když o tobě někdo bude psát pouze jako o Navrátilovi je to neuctivé, když o Jiřím Navrátilovi už je to jistě lepší a pokud budeš mít významnou funkci a titul, pak bude na místě užívat i případně tato označení. Ale házet termínem Bergoglio sem, Bergoglio tam.... Dělat si srandičky se slůvka gog ve jménu a nebo si mírnix týrnix pohrávat s …More
Pokud budeš Jirka Navrátil, který si říká Zedad, tak když o tobě někdo bude psát pouze jako o Navrátilovi je to neuctivé, když o Jiřím Navrátilovi už je to jistě lepší a pokud budeš mít významnou funkci a titul, pak bude na místě užívat i případně tato označení. Ale házet termínem Bergoglio sem, Bergoglio tam.... Dělat si srandičky se slůvka gog ve jménu a nebo si mírnix týrnix pohrávat s označením satanista a homosexuál že jim Bergoglio jako je, tak to je na pováženou.... Ale Libor Halik asi na to má asi zvláštní pomazání :)Nevidět vlastní hřích a maskovat ho za službu Bohu. Dokážeš si představit, jak Ježíš sedí na mezi, vylupuje zrnka pšenice, sluníčko svítí a on místo modlitby spílá Pilátovi, hromy a blesky posílá na Heroda, příležitostně prokleje okolojdoucího a sesílá peklo a tresty na okolní lidi.... Evangelium je o něčem jiném.
Měl bych Libore Halíku pár otázek:

1/ Co jsou to prosím vedoucí církví? Uniká mi smysl tohoto označení...

2/ Mohu-li slušně požádat, bylo by vhodné uvádět aspoň papež František a nikoli Bergoglio. Nikdo o tobě také nemluví Halíku sem, Halíku tam .... Je to neuctivé, cítíš to?

3/ Jaká averze, kde jsi to prosím vzal a vůči pravověrným? Kdo je to prosím pravověrný? Opět nechápu... Upřesni. Je …More
Měl bych Libore Halíku pár otázek:

1/ Co jsou to prosím vedoucí církví? Uniká mi smysl tohoto označení...

2/ Mohu-li slušně požádat, bylo by vhodné uvádět aspoň papež František a nikoli Bergoglio. Nikdo o tobě také nemluví Halíku sem, Halíku tam .... Je to neuctivé, cítíš to?

3/ Jaká averze, kde jsi to prosím vzal a vůči pravověrným? Kdo je to prosím pravověrný? Opět nechápu... Upřesni. Je to snad ta skupina, která se domnívá, že je něco echt, skupina bez konfese a pravidel, skupina napříč církevmi, skupina bez ohraničení a domnívající se, že jen oni vědí.... Docela by mne zajímala za představa, protože "pravověrný" je jeden z pojmů, který je poněkud podivně interpretován... Zajímala by mne tvá představa.

4/ Kde jsi došel k závěru, že papež projevuje zrádné odpadlictví, jak uvádíš? Není třeba chyba v tom, že vůbec nevíš důvody a nepřijímáš vysvětlení, protože ti to nevyhovuje? Mimochodem jsem si všiml, že mnoho let z tebe v jakýchkoli příspěvcích nevypadlo slovo Láska, milosrdenství, odpuštění. Ale slovem peklo, zatracení, věčná muka nešetříš.... V tomto směru tě chci jen přátelsky upozornit, že vypadáváš jednostranně z kontextu Evangelia.

5/ Tvé označení: .... apostaze (zrádné odpadlictví), která
ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva .... Zařadil se veřejně do tábora antikrista...,

to mi dovol nekomentovat, to už považuji za spíše psychologický ústřel :) Patologická personální fascinace má i své náboženské formy a projevy.

6/ Dále - veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů - kde prosím? Kde jsou veřejné sympatie a propagace??? Další nesmysl a lež.

7/ ...při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista (co to je zase za polopravdu a svévolný výklad?( Opět další lež Libore.... A o lhářích máš myslím jasno, ale ty se za něj samozřejmě nikdy nepovažuješ, ty jsi takový ten informátor a nebo ten, kterému prý Bůh zjevil, že bude jako Mojžíš.... a další sliby, projevy údajného vyslání a závazky.... (stačí si veřejně dohledat starý rozhovor s Tebou na netu.../ Opravdu, tyto věci značně brousí o trpké plody charismatické patologie, nezdravé patologie, kterou tak dokonale uměl demaskovat již před mnoha lety svatý Jan od Kříže. Kdo si před vstupem do řádu dělal své závazky s Bohem, sliby a jiné speciality, ten to musel vyjevit, aby to mohlo být rozsouzeno.... Navíc podobně jednal i Filip Neri a dokázal i humorně reagovat na jisté dámy co se cítili být vyslány Bohem a mít vize a naprosto jim unikalo něco jiného.... Podobnou babou byl zblbnutý Jan Amos Komenský, paní Poniatowskou a o Mikulášovi Drabíkovi ani nemluvě, stačí dohledat... Chiliasmus a nejen to.... Komentování politiky a na nic.... Skončil Mikuláš špatně, nic se neudálo a on alkoholik, depky........ Takže pozor na vize i televize :)

8/ veřejně vyznávaná sympatie k islámu - nesmysl.... Nepochopil jsi. Asi bys ukamenoval i sv. Františka v jisté etapě jeho života.... Když prosím nechápeš kontext a nejsi papež je obtížné něco komentovat a hodnotit. Zvláště pokud sám neukočíruješ to co máš. A nebo snad ano? Jak jsou na tom tví nejbližší, jak je na tom tvá farní obec, jak jsi na tom ty sám.... Vím, neřekneš to a víš dobře proč. Tam se totiž hledá ten základní obraz a osvědčenost. A hlavně důvěryhodnost! Včera tady b8111 zmiňoval Svědky Jehovovi.... K tomu jen dodám drobnost, pokud Svědek nemá uspořádaný rodinný život, nebo je problém s alkoholem a nebo s biblickým výkladem, a nebo nezvládne děti, pak samozřejmě nemůže dělat ani staršího sboru.... Ty pravdila tam nají nastavená. A je to vcelku dobře - člověk toho totiž může napovídat hromady a hromady, utápět se ve vizích a všem možném, ale pokud se neosvědčí v životě, neumí se podřídit kázni, neumí projevit vytrvalost, poslušnost, schopnost komunikace, empatie a také oběti s tím spojené, pak NENÍ přesvědčivý člověk. Vybájit a vyteoretizovat se dá prostě kdeco. A v abstraktních duchovních lánech především Libore....
------------------------------------------------------
Libor Halik
před 9 hodinami

Vedoucí církví se nyní podobají vedoucím Židům, když chtěli zabít Krista i Lazara

Bergogliova (Františkova) averze vůči pravověrným a na druhé straně jeho objímání a líbání nevěřících je veskutečnosi veřejným projevem jeho apostaze (zrádné odpadlictví), která ho od jeho nástupu zcela diskvalifikuje pro funkci Kristova náměstka a nejvyššího pastýře katolické církve a činí z něho naopak nebezpečného a úhlavního nepřítele nejen křesťanství, ale celého lidstva. Zařadil se veřejně do tábora antikrista, kterému slouží celý jeho »pontifikát«; škody, které tím působí církvi a nesmrtelným duším narůstají každým dnem a volají do nebe o pomstu stejně jako veřejné sympatie a propagace sodomských hříchů. Episkopát, který mu k jeho anti-apoštolátu již sedm let dává zcela volnou ruku, nese těžbou odpovědnost před Bohem i před lidstvem a činí ze sebe trapného spolupracovníka na díle zkázy se všemi jeho důsledky. Bylo povinností episkopátu od prvního Bergogliova vystoupení, při kterém prakticky zapřel svého Pána Ježíše Krista, volat samozvance k odpovědnosti a vyznání pravé víry nebo odstoupení. Bergogliova veřejně vyznávaná sympatie k islámu těžce kontrastuje s tím, s jakou nenávistí pronásledují jeho vyznavači bezmocnou a nevinnou pákistánskou křesťankou Asia Bibi, které se její nejvyšší lžipastýř ani jednou nezastal. Více na: www.lumendelumine.cz/index.php
Coburg
Za chvíľu bude vo "výnimočnom stave" celý Vatikán.
Barbarin likes this.
Barbarin
Bohu dík, závěr csk.news je pravdivý. Je to pomoc těm, kteří by se zaváděním výjimek nechali poplést a padli by do hříchu.
zaba
Bohužel,závěr csk. news je pravdivý: metoda overtonova okna nebo lidově salámová metoda funguje spolehlivě, pokud se podařil otupit důraz na skálopevné držení základů- Božího Zjevení ohledně víry a mravů.
Salámová metoda se užívá při stavbě dálnic a získávají se pozemky s předstihem, pozemky jež nikdy novému subjektu nepatřili. V případě celibátu je to jinak. Celibát má různé formy a dějinný vývoj. Nebuďme naivní v tomto směru. Naše české země pamatují plno ženatých kněží a samozřejmě i negramotných. Kněží jež sloužili věrně, ale i nevěrně. Víra v Krista nestojí na celibátu, ale přesto celibát má …More
Salámová metoda se užívá při stavbě dálnic a získávají se pozemky s předstihem, pozemky jež nikdy novému subjektu nepatřili. V případě celibátu je to jinak. Celibát má různé formy a dějinný vývoj. Nebuďme naivní v tomto směru. Naše české země pamatují plno ženatých kněží a samozřejmě i negramotných. Kněží jež sloužili věrně, ale i nevěrně. Víra v Krista nestojí na celibátu, ale přesto celibát má svůj nezpochybnitelný význam, stačí se podívat do jiných tradic křesťanských církví a kdekoli jinde. Kdo by se posmíval celibátu je hlupák, ale Církev má samozřejmě plné právo formovat tuto věc. Pokud by to dostali do rukou ale nevzdělaní a povrchní lidé, tak tuto věc mohou začít - deformovat. Jde-li o ŘKCírkev, jsem nadějný, Nikdo nic nepodkopává, ale je to věc velmi citlivá a křehká a podle toho se s ní musí pracovat. Stejně tak je to s čímkoli jiným v dějinách Církve - s hudebními nástroji, papežskými insigniemi, užíváním jazyka, formou zpěvu, modlitbami, architekturou, liturgií .... Mnoho z toho se měnilo a formovalo v průběhu staletí a tisíciletí - PODSTATA zůstala ... Ale jen my lidé ulpíváme na povrchu a často řešíme kompetence jiných. To je můj názor :)
Ladislav Bajza likes this.