vi.news
50

Thượng hội đồng Amazon: Lễ hội của chủ nghĩa ngoại giáo sơ khai

Một nhóm các linh mục, nữ tu và giáo dân nắm tay hoặc khoanh tay quanh một tấm chăn mà trên đó đặt đất, thức ăn cho tượng thờ, khăn quàng cổ và nến. Điều này đã xảy ra ở Santa Maria khét tiếng trong …