RADEK29
1.2K

WEZWANIE DO POKUTY KS. PIOTR SKARGA - czyta Jerzy Zelnik

10. A NJSZKODLIWSZY SĄ KATOLICY BOJAŹLIWI I MAŁEGO SERCA