edukacja-klasyczna.pl

Konstruktywizm w pedagogice - Edukacja-Klasyczna.PL

Jedną z głównych płaszczyzn sporu pomiędzy zwolennikami klasycznego modelem edukacji, a tzw. edukacją „postępową” jest spór o metodę nauczania. Wyst…