jamacor
23

Správa od preláta – február 2020

Z príležitosti blížiaceho sa 90. výročia založenia ženskej vetvy Opus Dei nás Mons. Fernando Ocáriz pobáda, aby sme vzdávali Bohu vďaku za tento dar pre Dielo a pre Cirkev. LIST PRELÁTA06.02.2020 …