04:57
aron
1.2K

Osiem duchów zła - Porządek złych myśli według Ewagriusza z Pontu

Osiem duchów zła - Porządek złych myśli według Ewagriusza z Pontu Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres świętego postu, w czasie którego pragniemy pomóc naszym Czytelnikom w wewnętrznych zmaganiach…More
Osiem duchów zła - Porządek złych myśli według Ewagriusza z Pontu
Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres świętego postu, w czasie którego pragniemy pomóc naszym Czytelnikom w wewnętrznych zmaganiach. W ostatnich dniach liturgia słowa wybrzmiała słowami proroka Izajasza, który wzywa nie do bezmyślnego zachowywania zewnętrznych postaw, lecz do nawrócenia serca: „rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków”. Dla proroka istotne jest, by dostrzec bliźniego i przyjść mu z pomocą.
"Osiem duchów zła" - zerknij do księgarni: goo.gl/gA6Hv8
Tego nie potrafi człowiek skupiony wyłącznie na sobie, a każdy grzech jest przecież szukaniem przede wszystkim swojej korzyści. W czasie Wielkiego Postu szukamy wspólnie drogi do tego, by przemienić się wewnętrznie i uwolnić od namiętności i grzechów, do których te …More