teologiapolityczna.pl
cedcde
1

28 lipca. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo wyst…
Anieobecny likes this.