Sv. Editu Stein Kristus vysvobodil z židovských bludů, sláva Bohu!

Byla pak zavražděna v německém koncentráku v Osvětimi pravděpodobně 9. srpna roku 1942. Pravá víra VŽDY něco stojí. Ale pak přichází VĚČNÁ odměna v nebi. Život pozemský je kraťoučký ve srovnání s …
Vážená paní, vážený pane,
v tisku se stále častěji objevuje záměr brzy zavést nové mobilní technologie 5G do infrastruktur mobilních operátorů. V médiích se hovoří o vysokých rychlostech přenosu, obsloužení velkého množství zařízení, sdílení a rozšiřování inteligentní 5G sítě prostřednictvím klientských zařízení, ale hovoří se pouze povrchně o parametrech těchto technologií.
Od médií ani od polit…More
Vážená paní, vážený pane,
v tisku se stále častěji objevuje záměr brzy zavést nové mobilní technologie 5G do infrastruktur mobilních operátorů. V médiích se hovoří o vysokých rychlostech přenosu, obsloužení velkého množství zařízení, sdílení a rozšiřování inteligentní 5G sítě prostřednictvím klientských zařízení, ale hovoří se pouze povrchně o parametrech těchto technologií.
Od médií ani od politického spektra není veřejnost dostatečně infornována o vědecky podložených a zdokumentovaných zdravotních problémech souvisejících s již aktuálně užívanými bezdrátovými technologiemi, ačkoliv řada zahraničních odborníků již déle upozorňuje na nutnou diskusi.
Z technických principů funkce technologie 5G vyplývá, že nasazením se opět zvýší zátěž elektromagnetickým zářením na občany hlavně ve větších městech a ve více zastavěných lokalitách (ulice, obchodní centra). Milimetrové záření 5G technologie obtížně prostupuje budovami, pevnými materiály, takže budou prostory zřejmě pokrývány větším množstvím pozemních stanic na 1km čtverečný a s výrazně vyšší výkonem než u starších technologií.
Již dávno před 5G koncepcí mezinárodní vědecké kapacity volaly po pozastavení rozvoje bezdrátových technologií a po revizi bezpečnostních limitů při budování nových pozemních stanic. Byly vydány desítky peticí a prohlášení. Známá je např. Freiburská výzva freiburger-appell-2012.info/en/home.php, kterou podepsalo 3000 lékařů.
Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřívání je jediným škodlivým efektem elektromagnetického záření. Stovky vědců dokázaly, že mnoho různých druhů akutních i chronických nemocí a zdravotních problémů způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a to z úrovně záření o několik řádů nižší, než odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. Čeští lékaři vědí o spojitosti mezi nadměrným vystavováním se radiofrekvenčnímu záření a poruchami srdečního rytmu, nervového systému, nárustu neplodnosti a jiných závažných onemocnění.

Užívání telekomunikačních věží, vysilačů, zařízení pro datové přenosy a pro bezdrátovou komunikaci (např. i přístroje na bázi DECT - bezdrátové chůvičky, domácí bezdrátové telefony), popř. dalších zdrojů záření (trafostanice, vysokonapěťové systémy) by mělo být výrazněji regulováno, nebo vzdáleno od míst, tam, kde se sdružují děti, nemocní lidé; popřípadě bezdrátové technologie nahrazovat drátovou technologií. Je třeba aplikovat striktnější limity na elektromagnetické záření ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních i jiných veřejných i soukromých prostorách pro nové i stávající technologie jako je tomu v už zahraničí.

Státy a organizace jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, Belgie (2008), belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin, Zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi.

Francie přijala zákon, který zakazuje bezdrátové technologie ve školkách a jeslích, nařizuje ve školách vypínat bezdrátový internet, pokud neslouží pro výuku, omezuje v reklamě propagování zobrazení mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které omezuje vystavení záření, reguluje instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísňuje monitorování záření a snižování úrovní v zástavbách, kde jsou vysoké hodnoty.
viz. www.lemonde.fr/…/une-loi-pour-en…

Kypr v r. 2017 přikázal vyhláškou pro školy zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová propojení.

Německá vláda doporučila občanům, aby se vystavovali záření z wi-fi jen na "nejnižší možnou míru" a raději používali "konvenční kabelové připojení.
Dle osob podepisujících se zde, bych rád bych požádal naše zvolené zástupce, upřednostňovali primárně ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí před tvorbou investičních projektů. Aby byla brzy zahájena veřejná diskuse za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i stávajících technologií a projednány i bezpečnostní limity technologií již užívaných.

Přikládám zde i znění přeložené petice, kterou podepsalo 27000 osob po celém světě:
static1.squarespace.com/…/Mezin%C3%A1rodn…

Tato petice bude předána na Petiční výbor Poslanecké sněmovny České Republiky.
Děkuji.

Kamil Bartošák Petici podepisujme na: www.petice24.com/pozastavit_zava…