Poznajemy język łaciński (11) - Aniele Boży...

Rzymski katolik chętnie się kształci. Rzymski katolik chętnie przyswaja język łaciński. Rzymski katolik chętnie posługuje się językiem łacińskim. Aniele Boży... - tekst i AUDIO: Orátio ad Ángelum …