Language
25
vi.news

Francis có "sự tiếp nối hoàn hảo" với người tiền nhiệm - Thượng cấp của SSPX

Giáo hoàng Francis có tính cách "rất đặc biệt" và cách giao tiếp mới, Cha Davide Pagliarani, Thượng cấp của Hiệp hội Thánh Pius X, đã nói với Fsspx.news (ngày 21 tháng 1, video tiếng Pháp dưới đây). …