Language
2 1 286
csk.news

Taliansky biskup, ktorí sa stavia nad Evanjelium propaguje napravenie cudzoložstva bez konverzie

Mantua-ský biskup Marco Busca, 53, Taliansko, verejne tvrdil, že môže naprávať cudzoložstvo bez toho, aby od cudzoložníkov vyžadoval zmenu svojho života. V pastorálnom liste z 30. novembra tvrdil: "…
Write a comment
henta
menhir před 1 hodinou
Velmi citlivé téma

Ano Menhire správně!
Cesta pana Bergoglia vede do pekla
všechny kteří ho následují a berou
jako normu cizoložství.

Od začátku co tento Neřád otevřel
toto téma, jsem tvrdila: Nechte ať si
to cizoložníci vyřídí sami mezi Kristem Pánem.
Nemůže se to dát veřejně jako norma a dát
jim všechny výsady Dětí Božích. To nechte
k Soudu!

p.s. Myslím, že bývalá … More
Write a comment
menhir
Velmi citlivé téma. Na jedné straně máme jasné vyjádření našeho Pána:
3Přistoupili k němu farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali: „Je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoli důvodu?“ 4On jim odpověděl: „Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku ‚učinil je jako muže a ženu‘? 5A řekl: ‚Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo‘, 6takže … More
Write a comment