Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Požehnanie snemu Hnutia Slovenská liga

V sobotu 9. novembra 2019 sa v Trenčíne uskutočnil prvý republikový snem Hnutia Slovenská liga (informovali sme o tom tu). Či to bude prvá liga, to ukáže čas. Ako hosť na sneme vystúpil aj katolícky …More
V sobotu 9. novembra 2019 sa v Trenčíne uskutočnil prvý republikový snem Hnutia Slovenská liga (informovali sme o tom tu). Či to bude prvá liga, to ukáže čas.
Ako hosť na sneme vystúpil aj katolícky kňaz ThDr. Ján Košiar. Vo svojom príhovore poukázal na aktuálny stav spoločnosti i východiská. V závere požehnal prítomných delegátov snemu, všetkých členov hnutia i budúcich voličov.
Milí priatelia, delegáti prvého snemu Hnutia Slovenská liga!
Liga je z latinského slovesa ligare = spájať. To vedeli aj naši krajania, ktorí v roku 1907 založili v USA Slovenskú ligu.
Som poctený, že vás môžem pozdraviť a zaželať vám nielen úspešné rokovanie, ale aj volebný úspech, ktorý z vás urobí rozhodujúcu politickú silu, ktorá zastaví rozvrat, najmä morálny, našej spoločnosti a štátu.
Hlásime sa k cyrilometodskej tradícii, ale žiaľ, prežíva v nás aj dedičstvo Svätoplukových prútov. Treba vedieť, čo to je vlastne to cyrilometodské dedičstvo, spomínané v preambule Ústavy Slovenskej republiky: Je to viera …More
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Caesar likes this.