Celibat kapłański ma biblijne uzasadnienie

Celibat kapłański ma uzasadnienie biblijne i jest zalecany przez przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. Już w Starym Testamencie Pan Bóg nakazywał wstrzemięźliwość płciową Jeremiaszowi (Jr 16, 1-4).…
Jan Paweł II, powołując się na Synod o kapłaństwie (1990), przypomina kapłanom, iż celibat stanowi „nieoceniony dar Boga dla Kościoła i posiada prorocką wartość w świecie współczesnym. Synod na nowo i z naciskiem potwierdza postulat Kościoła łacińskiego [...], by kapłaństwo było udzielane tylko tym mężczyznom, którzy otrzymali od Boga dar powołania do czystości w celibacie [..
W obronie Tradycji Kościoła and one more user like this.
woj_tek likes this.
Anieobecny and 2 more users like this.
Anieobecny likes this.
yagu likes this.
woj_tek shares this.
Radek33 and 3 more users like this.
Radek33 likes this.
mk2017 likes this.
Elkam likes this.