Na Kristově vzkříšení a naší spáse má účast celá Nejsvětější Trojice

„Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.“ (J 14,19) Ježíš zde mluví o své smrti, že bude vložen do hrobu, ale také že vstane z mrtvých …
Zedad and 2 more users like this.
Zedad likes this.
krumpeľ likes this.
apredsasatoci likes this.