vi.news
42

Hồng Y Giáo triều: Chính Francis đã đưa ra ý tưởng xóa bỏ tình trạng độc thân

Giáo hoàng Francis đã đích thân đưa ra ý tưởng thụ phong những người đàn ông đã kết hôn lên chức tư tế ở những vùng xa xôi như Amazon, Hồng y hiện đại João Braz de Aviz thừa nhận với Abc.com.py (…