ŚW.FILOMENA
Vittorio,Andreas and one more user like this.
Vittorio,Andreas likes this.
Tymoteusz likes this.
ŚW.FILOMENA
JEZUS: Teraz Moje Najświętsze Słowo musi być wszędzie wysłuchane przez Moje wyświęcone sługi. Wszyscy Moi wyznawcy muszą dzielić się tymi Orędziami z Moimi wyświęconymi sługami wszystkich wyznań chrześcijańskich. Istotne jest, aby byli zachęcani do słuchania Mojego Słowa w tym kluczowym momencie, zanim zostaną rozdarci i podzieleni na dwa obozy.