Rozjímání nad Ř 7,4

„Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.“ V předcházejícím 1.-3. verši …
Zedad and 3 more users like this.
Zedad likes this.
Bohumila likes this.
krumpeľ likes this.
apredsasatoci likes this.