Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Pohanské obrady vo 4. 10.2019 vo Vatikáne

4. října ráno se ve vatikánských zahradách indiánští leadři klaněli dvěma pohanským modlám bohyně plodnosti Země. Ceremonie je zaznamenána na přiloženém videu. Jedna z model je představována papeži …
ľubica
Pápež František požehnal božstvo „Pachamama“