Boží slovo na den 29.10. A.D. 2019

(Ježíš) řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Naše spása je (zatím pouze) předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí.
Rim 8,18-25

Žalm:
Velkou věc s námi udělal Hospodin.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany:
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.
Zl 126

Evangelium:
Lk 13,18-21

Církevní kalendář:
sv. Narcis (+asi 222)
Stal se oblíbeným knězem vynikajícím ve ctnostech a ve velmi pokročilém věku byl zvolen biskupem v Jeruzalémě. Měl charisma zázraků, žil asketicky, ujímal se trpících a utiskovaných, napomínal ty, kteří dávali pohoršení. Jedni ho milovali a druzí hledali příležitost jej zničit. Trojice mužů se rozhodla křivě svědčit ve prospěch vymyšleného obvinění, čímž dosáhla biskupova odchodu. Potom je však postihly tresty, které na sebe k podpoře přísahy svolávali. Narcis se nakonec vrátil a dožil snad nejvyššího věku ze všech biskupů.
více: www.catholica.cz

blah. Marie Restituta /Helena/ Kafková (+1943)

Pocházela z předměstí Brna. Většinu života strávila ve Vídni, kde se z trafikantky stala ošetřovatelkou a kde také vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky (Sorores Franciscanae a Caritate Christiana). Ta je jednou z více kongregací III. řádu svatého Františka. Pro statečné vyznávání víry a věrnost křesťanským a řeholním zásadám, byla hitlerovským režimem považována za nebezpečnou a po 13 měsících věznění na půdě Zemského soudu ve Vídni sťata gilotinou.
více: www.catholica.cz