vi.news
43

Thư ký cá nhân mới của Francis

Francis vừa bổ nhiệm Cha người Uruguay, Gonzalo Aemilius, 40 tuổi, làm Thư ký cá nhân mới. Francis và Aemilius, những người được cho là làm việc với trẻ em lang thang, biết nhau từ năm 2006. Aemilius…