Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (…

Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (Matka zeme). PETÍCIA: Výzva Vatikánu, aby odstránil všetky „pohanské“ symboly z baziliky sv. Petra a zo …More
Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (Matka zeme). PETÍCIA: Výzva Vatikánu, aby odstránil všetky „pohanské“ symboly z baziliky sv. Petra a zo synodálnej haly!
XLIV. VEREJNE ODPROSENIE ZA HRUBÉ ZNEUCTENIE KOSTOLA CÆREMONIALE EPISCOPORUM Kapitola XX (body 1070 – 1092) ÚVOD 563. Zločiny vykonané v kostole sa dotýkajú spoločenstva bratov a sestier veriacich v Krista a urážajú ho, lebo posvätná budova je znakom a obrazom tohto spoločenstva.
564. Za takýto zločin a bohapustosť treba pokladať to, čo hrubo zneucťuje posvätné tajomstvá, najmä eucharistické spôsoby, a robí sa to na potupu Cirkvi alebo ťažko uráža dôstojnosť človeka a ľudskej spoločnosti.
565. Kostol sa teda zneuctí činmi hrubo urážajúcimi a vykonanými v kostole na pohoršenie veriacich a sú podľa úsudku miestneho ordinára také vážne a odporujúce posvätnosti miesta, že sa v ňom nesmie konať bohoslužba, kým sa zločin kajúcnym obradom nenapraví.
566. Zločin vykonaný v …More
ľubica
.... Bože, prosím daj odvahu pravému pápežovi, nech na to zareaguje J. E. pp Benedikt XVI. a nech to nebojácne odsúdi.....
Video: Počas francúzskej revolúcie postavili na oltár v Notre Dame prostitútku Candeilliu. Počas synody o Amazónii sa vo vnútri kostola Santa Maria in Traspontina udial podobný pohanský rituál
ľubica
ten človek už dávno nie ja katolík, svojimi činmi a slovami jasne vraví komu patrí....a kam chce viest ostatných....Bože, prosím daj odvahu pravému pápežovi, nech na to zareaguje J. E. pp Benedikt XVI. a nech to nebojácne odsúdi.....
ľubica
Miron Keruľ Kmec je slovenský grécktokatolícky kňaz pôsobiaci v USA, nedávno vystupoval aj v TV Lux. Po nedávnom pohanskom rituále vo Vatikáne pred amazonskou synodou sa ho jeho farníci pýtali na jeho názor na amazonskú synodu a tu je jeho odpoveď a zamyslenie, ktorú odporúčam vypočuť si: Video: Zbláznili sa vo Vatikáne? Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/4457
..................................…More
Miron Keruľ Kmec je slovenský grécktokatolícky kňaz pôsobiaci v USA, nedávno vystupoval aj v TV Lux. Po nedávnom pohanskom rituále vo Vatikáne pred amazonskou synodou sa ho jeho farníci pýtali na jeho názor na amazonskú synodu a tu je jeho odpoveď a zamyslenie, ktorú odporúčam vypočuť si: Video: Zbláznili sa vo Vatikáne? Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/4457
..............................................
Joske likes this.
ľubica likes this.
Otočka, možno a možno je to tak, že Boh chce, aby som sa nespoliehal len na vlastne schopnosti ale aj na pomoc druhých... to sa mi stáva viackrat, takže nedivím sa tomu:)
Kallistratos likes this.
Peter(skala) ani Mária egyptská nemohla vojsť do chrámu pre svoje hriechy. Ani tebe sa nedá kopírovať.
ekans
Mt3

7Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?

8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Sekera už je na kořeni…More
Mt3

7Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?

8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

www.biblenet.cz/b/Matt/3Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“
Mates5485 likes this.
super, že si to napísal, lebo mne to neišlo skopirovať, tak som dal len odkaz...

Dnes som sa to pomodlil, ale chcelo by to spoločne a hlavne v Chrame sv.Petra
Peter(skala) likes this.