niewolnikmaryi.com
mk2017
12

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.III Odrzucać zbawienne natchnienia – Niewolnik Maryi – Tak Tak …

Nauka Katolicka Co to są „ zbawienne natchnienia”? Są to wzywania i upomnienia do dobrego, do zbawienia duszy. Te upomnienia pochodzą od Boga …
Mbuckop likes this.
mk2017
„ Nie wiesz , iż dobrotliwość Boża ciebie ku pokucie przywodzi? Lecz według zatwardziałości twej i serca niepokutującego skarbisz sobie ogień w dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego Sądu Bożego” (Rom. 2, 4, 5.)
Sw.Joanna likes this.
Radek33 likes this.