vi.news
33

Hồng Y Burke giải thích lý do tại sao ông "quan tâm" đến Nghi thức cổ

Nghi thức La Mã [trái ngược với Novus Ordo] là "hình thức đẹp nhất của nghi thức La Mã", Hồng y Raymond Burke nói với InfoVaticana.com (ngày 4 tháng 6). Ông nhấn mạnh rằng nghi thức này "đã ban …