Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich reaguje na článok "Výstrel z Auróry" Antona Seleckého

Mons. Andrej I M R I C H, titulárny biskup castello-tituliánsky Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie e-mail: imrich@kbs.sk V Spišskom Podhradí 30. 07. 2019 Vážený pán Anton Selecký Bratisl…
dyk and 4 more users like this.
dyk likes this.
Tymián likes this.
Roberto 55 likes this.
Bratia a sestry likes this.
Anton Čulen likes this.