vi.news
29

Phần thưởng dị giáo: Francis lấp chỗ trống của chức Hồng y

Giáo Hoàng Francis đã bổ nhiệm Giám mục của Giáo triều, gốc Tây Ban Nha, Miguel Ángel Ayuso Guixot (66) làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn. Ayuso là thư ký của tu viện từ năm 2012…