Language
03:20:49
38
jozefbiega

Akcja Katolicka Legnica. 100 - lecie odzyskania niepodległości Polski w Lubinie 24.11.2018. Cz. II.

Akcja Katolicka Legnica. 100 - lecie odzyskania niepodległości Polski w Lubinie - diecezja legnicka . Konferencja 24.11.2018. Cz. II.