Vatikanas publikavo dokumentą - ir šį sukritikavo

Liepos 1-ąją apaštališkoji penitenciarija publikavo „tekstą“ dėl konfesinės paslapties neliečiamybės. Itin keista, tačiau įžanginė dokumento dalis buvo tučtuojau sukritikuota portalo IlSismografo.…