ms.news
66

Lay Catholics Telah Menghidupkan Akademi untuk Kehidupan John Paul II semula

Lay Catholics telah menghidupkan Akademi untuk Kehidupan John Paul II semula setelah Pope Francis menamakannya abortion apologists(apologis pengugguran) kepada bekas Akademi untuk Kehidupan yang…