Language
Zedad
Hoki Loď se nepotápí :)
Nespí a nedříme ten, který ustanovil Církev. Ta Církev je jedna a je svatá. Je katolická a je apoštolská. Čtěme Písmo a Duch svatý nás uvede do veškeré pravdy.
Na konci věků se sejdeme v nebi s Kristem, který je Nejsvětější Trojici jeden.
Je jenom jeden Pán, jeden král, jeden Vykupitel světa. Jiná cesta do nebe není, než skrze obmytí Přesvatou Krví našeho Pána.
Nemusíme … More