vi.news
45

Francis nói về đại kết: "Hãy nhìn xa hơn lợi ích Công giáo, hãy vượt qua các di sản của quá khứ"

Mỗi cộng đồng Kitô giáo đều "có một món quà để dâng" cho các giáo phái khác, Francis đã thuyết giảng tại một dịch vụ cầu nguyện đại kết, kết thúc "Tuần lễ cầu nguyện thường thiên vì sự hòa hợp Ki tô …