vi.news
57

Vatican liếm mông của Hệ thống phi công lý của Úc

Sau khi Tòa án Tối cao của Victoria, Úc, từ chối Kháng cáo của Hồng y George Pell, Vatican đã nhắc lại một cách phục tùng "sự tôn trọng" đối với hệ thống [phi] tư pháp Úc. Trong một tuyên bố ngày …