Parlamentné voľby 2020 a kresťanské strany na Slovensku

Keď som si dnes prešiel FB stránky jednotlivých politických strán na Slovensku, ktoré sa relevantne objavujú v predvolebných „prieskumoch“, nadobudol som pocit, že voľby budú už o mesiac. Bol zaužíva…More
Keď som si dnes prešiel FB stránky jednotlivých politických strán na Slovensku, ktoré sa relevantne objavujú v predvolebných „prieskumoch“, nadobudol som pocit, že voľby budú už o mesiac.
Bol zaužívaný v politike pojem, a samozrejme nielen v nej, že uhorková sezóna. Vtedy sa dovolenkovalo a pomaličky chystalo na september, keď začne znova rokovať NR SR. Momentálne už však takmer všetky strany začínajú brázdiť Slovensko a stretávať sa s „voličmi“ pri každej možnej spoločenskej udalosti, kde si prídu ľudia oddýchnuť a užiť si trocha leta a oddychu.
Nečakane sa tohto roku do popredia tém, ktorými chcú strany osloviť voliča, dostáva téma Rodiny – klasickej kresťanskej témy.
Daná téma je pred týmto víkendom zvýraznená súbežným Dúhovým pochodom a pochodom Hrdí na Rodinu. Ide vlastne o stret názorov, ktoré sa budú rozoberať aj ako jedni z hlavných v programoch a predvolebných vyhláseniach strán. Jedni budú za, druhí budú proti a nakoniec aj tí, čo sa momentálne tvária neutrálne a „slušne“ – …More
Video: Duhový Pride ľavicových extrémistov sa niesol v nenávistnom a proticirkevnom duchu. Luteránsky manipulátor, vytrhával zo sv. Písma “ľúbivé slová” Pána Ježiša tak, aby oklamal mládež. Bude KBS mlčať?
Caesar
Prednáška profesora Rainera Mausfelda. Ilúzia demokracie. Strach mocenských elít z národa. Ovce a pastieri, elity a ľud.
Posted on June 8, 2017 by diskuter
Pred nedávnom sa na nete objavil text fenomenálnej prednášky od nemeckého profesora Rainera Mausfelda. Táto prednáška popisuje podvod s ilúziou “demokracie”, ktorý na nás ušili vládnuce elity, aby otupili vôľu ľudí po slobode a rebélii voči …More
Prednáška profesora Rainera Mausfelda. Ilúzia demokracie. Strach mocenských elít z národa. Ovce a pastieri, elity a ľud.
Posted on June 8, 2017 by diskuter
Pred nedávnom sa na nete objavil text fenomenálnej prednášky od nemeckého profesora Rainera Mausfelda. Táto prednáška popisuje podvod s ilúziou “demokracie”, ktorý na nás ušili vládnuce elity, aby otupili vôľu ľudí po slobode a rebélii voči vládnucím vrstvám.
Text prednášky je enormne dlhý a bol publikovaný na viacerých weboch bez akéhokoľvek vizuálneho členenia, takže je pravdepodobné, že mnoho ľudí čítanie predčasne vzdalo. Text je však natoľko zásadný a dôležitý, že stojí za to ho šíriť k čo najviac ľuďom.
Pôvodná prednáška sa nachádza na www.youtube.com/watch , zverejnená kanálom www.youtube.com/channel/UCr6VVXep3Fs5EO… . Zdrojový text štúdie v nemčine je tu. Táto nemecká verzia obsahuje rôzne ďalšie doplňujúce informácie, je vizuálne prehľadne štrukturovaná a s množstom informácií v poznámkach pod čiarou. V niektorých témach je však výrazne podrobnejšia prednáška, takže sa nedá jednoznačne povedať, ktorá verzia je vhodnejšia na prvé prečítanie.
Český preklad zverejnil sputnik, ac24 a zvedavec a mnohé iné weby. Slovenskú verziu zverejnili www.hlavnespravy.sk/…/1001586.
Ako základ som vzal českú verziu, ktorá má v sebe najmenej chýb prekladu a doplnil ju o tematické členenie do podkapitol a zvýranenie dôležitých pojmov.
———————————–
Najprv stručné zhrnutie obsahu pre tých, ktorí nemajú čas čítať celú prednášku.
Prvá časť prednášky popisuje metaforu pastiera a stáda oviec. Autor sa zamýšľa nad tým, či pastierovi stáda ide naozaj o blaho oviec, alebo ho viac zaujímajú záväzky voči majiteľovi stáda.
Ďalej sa rozoberá otázka, prečo je pre ľudí demokracia tak atraktívna. Odpoveďou je, že ľudia majú v sebe geneticky zakódovaný pocit odporu voči útlaku a túžbu po slobode. A že demokracia spĺňa v očiach ľudí tento ideál. Z pohľadu vládnucej vrstvy je však demokracia nežiadúca, keďže ich pripravuje o moc a zdroje. Preto zaviedli iluzórnu demokraciu, kde ľudia majú dojem, že sa prostredníctvom volieb podieľajú na riadení štátu, ale v skutočnosti rozhodujú iba o bezvýznamných, vopred určených veciach.
Potom pokračuje prednáška vysvetlením techník vládnutia:
– tvrdá sila (hard power) je vláda z pozície sily. Táto vláda má tú nevýhodu, že budí prirodzený odpor ľudí a vedie k riziku revolúcie.
– mäkká sila (soft power) je snaha otupiť ľudský odpor voči tvrdým technikám vládnutia. Namiesto sily sú používané rôzne stratégie manipulácie verejnosti, aby mala falošný dojem slobody a podielu na moci. Do tejto skupiny patrí ovládanie ľudí pomocou médií, školstva, humanitárnych nadácií, manipulovaním názorov a emócií, vytváraním ľahostajnosti, presmerovávaním hnevu verejnosti na zástupné ciele.
Elity majú k dispozícii enormné zdroje znalostí z oblasti výskumu psychológie, vďaka ktorým nás vedia manipulovať bez toho, aby sme si to akokoľvek dokázali uvedomiť.
Jedna z techník manipulácie ľudí bolo vytvorenie ilúzie, že ľudia sa delia na “múdrych” a “hlúpych”, inak povedané na elity a ľud, pastierov a ovce. A že je úplne prirodzené, že hlúpy ľud zverí vládu nad sebou múdrejšej elite.
Vládnuce vrstvy sú dodnes presvedčené, že je prospešné, ak budú svojmu ľudu klamať.
Potom nasleduje popis techník manipulácie vôle voličov, aby napriek demokracii v krajine stále poslúchali plány samozvaných elít.
1. Riadenie demokracie prostredníctvom vyvolávania apatie.
Elity rôznymi stratégiami ohlupujú svoj národ (médiami, školstvom, konzumom), aby vôbec nemal záujem sa starať o veci verejné.
2. Riadenie demokracie prostredníctvom “otrávenia mysle”.
Cieľom je vypnúť u ľudí prirodzený inštinkt obrany proti manipulácii.
a) afektívne – nasmerovaním hnevu verejnosti proti falošným cieľom: menšinám, azylantom, rusom…
b) kognitívne – manipulovanie pomocou prekrúcania významu slov: voľný obchod, protestní voliči, záchranný dáždnik (euroval), terorizmus, humanitárna intervencia, vedľajšie škody (collateral damage), kritici globalizácie.
Ďalej sa používajú rôzne ponižujúce pojmy na umlčanie diskusie: sprisahanecká teória, antiamerikanizmus, populizmus.
Ďalej sa používa technika prezentujúca výnimočnosť vládnucich elít. Autor prednášky to ilustruje na príklade prezentovania výnimočnosti USA, ktoré majú na základe ich výnimočnosti právo porušovať medzinárodné zmluvy, ktoré sami podpísali.
3. Riadenie demokracie pomocou manipulácie názorov a indoktrinácie.
1) aktuálna indoktrinácia – je realizovaná pomocou masmédií. Vytvárajú názory spoločnosti, vyvolávajú vo verejnosti strach, určité informácie sú “zneviditeľnené”.
2) hlboká indoktrinácia – je realizovaná pomaly a dlhodobo a pretvára celý svetonázor ľudí. Umožňuje “zneviditeľniť” celé alternatívne formy usporiadania spoločnosti. Riadená je všetkými spoločenskými inštanciami: školy, univerzity, média, kultúra, zábavný priemysel.
Potom sú vysvetľované tri príklady hlbokej indoktrinácie, ktorej sme boli vystavení tak, že nás ani nenapadlo o danej téme pochybovať:
– Ideológia “dobrotivého impéria”. Podstatou je tvrdenie, že Amerika je dobrotivá veľmoc, ktorej možno za každých okolností dôverovať, všetky činy robí pre naše dobro a všetky jej protiprávne kroky sú ospravedlňované jej morálnou nadradenosťou.
– Mimovládne organizácie, ktoré sa hrajú na humanitárne nadácie, ale v skutočnosti svoju činnosť využívajú na plíživé presadzovanie svojej propagandy.
– Ideológia zastupiteľskej demokracie. Sme tak naočkovaní touto indoktrináciou, že nie sme schopní si vôbec pripustiť, že sme v skutočnosti podvádzaní a že na beh štátu voľbami nemáme žiaden vplyv. Indoktrinácia je tak hlboká, že nie sme schopní ani len uvažovať o nejakých alternatívach k demokratickému systému.
Na záver autor prednášky porovnáva neoliberalizmus s fašizmom a konštatuje, že oba systémy majú až prekvapivo veľa spoločných rysov:
– nenávisť voči slabým a chudobným,
– pretváranie spoločnosti do hierarchicko-elitárskej formy,
– uctievanie tematických kultov (neoliberalizmus uctieva trh, nacizmus uctieval národ/rasu),
– násilné pretváranie osobností ľudí podľa požiadaviek systému

A teraz už samotný text prednášky: diskuter.wordpress.com/…/prednaska-profe…
————————————————————————————-
apredsasatoci likes this.
Caesar
Je zastupiteľská demokracia jeden veľký podvod?

Demokracia vedie k nepopulárnym vládam – v krajine nikdy nevládne strana, ktorá by naozaj mala za sebou nadpolovičnú väčšinu obyvateľstva

Demokracii vládnu peniaze – úspech strán vo voľbách je závislý na financiách od sponzorov, resp. bohatstve politika

Demokracia rozdeľuje spoločnosť – polarizácia spoločnosti

Demokracia ide ruku v ruke s populi…More
Je zastupiteľská demokracia jeden veľký podvod?

Demokracia vedie k nepopulárnym vládam – v krajine nikdy nevládne strana, ktorá by naozaj mala za sebou nadpolovičnú väčšinu obyvateľstva

Demokracii vládnu peniaze – úspech strán vo voľbách je závislý na financiách od sponzorov, resp. bohatstve politika

Demokracia rozdeľuje spoločnosť – polarizácia spoločnosti

Demokracia ide ruku v ruke s populizmom – sľuby, sľuby, sľuby…

Demokracia vedie k vysokej časovej preferencii – politici sa zásadne orientujú na krátkodobé ciele, ktorých plody môžu zožať ešte počas volebného obdobia. Naopak od dlhodobých problémov a dlhodobých stratégií dávajú ruky preč.

Demokracia vedie k rozkrádaniu – politici, ktorí vedia, že budú pri koryte iba jedno volebné obdobie, sa snažia využiť čas maximálne na kradnutie

Demokracia poskytuje právo voliť aj tým, ktorí nemajú žiadne znalosti o politike
je žalostne neefektívna – energia ľudí aj politikov sa spotrebováva na handrkovanie, súperenie a ohováranie, namiesto efektívneho riešenia problémov krajiny

Demokracia stojí na prezumpcii, že sú si všetci ľudia rovní – voliť môžu aj ľudia, ktorí na to nemajú mentálne predpoklady, ale ich hlas má rovnakú váhu ako hlas vzdelaného človeka.
diskuter.wordpress.com/…/je-zastupitelsk…
apredsasatoci likes this.
preto by politicke strany nemali dostavať peniaze zo štat.kasy na svoje reklamy.
Zedad
@Theodorá-Máriá i dnes mezi námi chodí svatí a proroci