ms.news
43

Bishop Agung Paglia Menipu: Kewujudan Suruhanjaya Dikenal-pasti secara Rasminya

Monsignor Alejandro Cifres dari Kongregasi Doktrin Kepercayaan telah mengaku bahawa wujudnya suruhanjaya dalam permintaan Pope Francis dalam "menyiasat“ sejarah Paul VI dalam Humanae Vitae (…