tahamata
93277

ks. Jacek Bałemba SDB: Katolicka strategia w służbie Tradycji

Pan Jezus stawia pytanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8). Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Problem nasila się od kilkudz…
Młot na posoborowe aberracje and one more user like this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.
tahamata
Tematem Tradycji nie są ludzkie ograniczenia, braki i grzechy.
Tematem Tradycji jest wszystko to, co Kościół pod tym terminem od wieków rozumie.
I pamiętajmy, że do podjęcia wyżej wymienionych dwóch zadań strategicznych posyła nas Pan Bóg, nie ludzie. I mamy za sobą – nad sobą! – Jego autorytet, nie ludzki.
Czekają nas piękne zadania. Dwa konkretne zadania strategiczne. Roztropnie je podejmujmy, …More
Tematem Tradycji nie są ludzkie ograniczenia, braki i grzechy.
Tematem Tradycji jest wszystko to, co Kościół pod tym terminem od wieków rozumie.
I pamiętajmy, że do podjęcia wyżej wymienionych dwóch zadań strategicznych posyła nas Pan Bóg, nie ludzie. I mamy za sobą – nad sobą! – Jego autorytet, nie ludzki.
Czekają nas piękne zadania. Dwa konkretne zadania strategiczne. Roztropnie je podejmujmy, aby przynajmniej niektórych doprowadzić do zbawienia i zbawić swoją duszę, i aby przekazać współczesnym i następnym pokoleniom bezcenny dar niezmutowanej katolickiej wiary – jedynej prawdziwej wiary dającej zbawienie duszy.
Pan Jezus mówi: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10, 16).
Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze: „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
Nie próżnujmy!
Niech Bóg Was błogosławi + na nowy tydzień i na trud zaszczytny.

ks. Jacek Bałemba SDB
tahamata
Jeśli zachowamy nienaruszony depozyt wiary – depositum fidei – i mocno przylgniemy do tradycyjnej Mszy Świętej, jako najdoskonalszego aktu kultu, dopomożemy wielu ludziom w czasach pomieszania powszechnego odnaleźć jedyną prawdziwą wiarę dającą zbawienie duszy i dopomożemy im osiągnąć życie wieczne.

ks. Jacek Bałemba SDB
VRS likes this.
tahamata
Jeśli zachowamy nienaruszony depozyt wiary – depositum fidei – i mocno przylgniemy do tradycyjnej Mszy Świętej, jako najdoskonalszego aktu kultu, nasze życie będzie spełnione tu na ziemi i w wieczności. Kwestia strategiczna!

ks. Jacek Bałemba SDB
tahamata
Dopowiedzenie. Działania strategiczne w zakresie wyżej wymienionych dwóch istotnych elementów katolickiej strategii podejmujemy ze względu na wierność Panu Bogu, powodowani wiarą. Nie kierujemy się względami koniunktury, mody, racjami wspólnotowymi, estetycznymi czy też psychologicznymi, spychającymi całe zagadnienie do sfery potrzeb (okropnie brzmiące słowo w kontekście wiary!). W ten sposób …More
Dopowiedzenie. Działania strategiczne w zakresie wyżej wymienionych dwóch istotnych elementów katolickiej strategii podejmujemy ze względu na wierność Panu Bogu, powodowani wiarą. Nie kierujemy się względami koniunktury, mody, racjami wspólnotowymi, estetycznymi czy też psychologicznymi, spychającymi całe zagadnienie do sfery potrzeb (okropnie brzmiące słowo w kontekście wiary!). W ten sposób unikniemy przykrych i zniechęcających niespodzianek, np. nie będziemy się gorszyć czy zniechęcać, gdy zorientujemy się, że w środowiskach tzw. tradycjonalistycznych grzechy też są obecne i oprócz szczerych dusz świątobliwych napotkać można ludzkie pyszałkowatości i inne grzeszności, albo gdy okaże się, że te czy inne osoby, mające takie czy inne odpowiedzialności, zamiast przyczyniać się roztropnie i szczerze do zachowania i rozwoju katolickiej Tradycji, są jej „strażakami” – gaszą, intrygują, dyskryminują, kontrolują, inwigilują, zakazują itp.. Ba, na tematyce Tradycji można dzisiaj zrobić karierę, albo pobawić się pewnymi tematami... Dlatego tak ważne jest, abyśmy powodowani byli wiarą a nie względami różno-ludzkimi.

Ks. Jacek Bałemba SDB
One more comment from tahamata
tahamata
Jeśli zachowamy nienaruszony depozyt wiary – depositum fidei – i mocno przylgniemy do tradycyjnej Mszy Świętej, jako najdoskonalszego aktu kultu, nasze życie będzie spełnione tu na ziemi i w wieczności. Kwestia strategiczna!

Ks. Jacek Bałemba SDB
mkatana likes this.
mkatana
Pan Jezus mówi: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10, 16).
Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze: „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
Nie próżnujmy!
tahamata likes this.
tahamata
Identyfikując środki zaradcze przeciwko pomieszaniu powszechnemu wyartykułujemy dwa istotne elementy strategii – naszej katolickiej strategii:

2. Msza Święta. Dla klarowności trzeba dodać, że chodzi oczywiście o tradycyjną Mszę Świętą tzw. trydencką (KRR – klasyczny ryt rzymski) jako najdoskonalszy, klarownie katolicki akt kultu, będący Ofiarą, czyniący obecną hic et nunc zbawczą Chrystusową …More
Identyfikując środki zaradcze przeciwko pomieszaniu powszechnemu wyartykułujemy dwa istotne elementy strategii – naszej katolickiej strategii:

2. Msza Święta. Dla klarowności trzeba dodać, że chodzi oczywiście o tradycyjną Mszę Świętą tzw. trydencką (KRR – klasyczny ryt rzymski) jako najdoskonalszy, klarownie katolicki akt kultu, będący Ofiarą, czyniący obecną hic et nunc zbawczą Chrystusową Ofiarę Golgoty. Niezgłębione, niewyczerpane i skuteczne źródło łask!

Ks. Jacek Bałemba SDB
mkatana likes this.
tahamata
Identyfikując środki zaradcze przeciwko pomieszaniu powszechnemu wyartykułujemy dwa istotne elementy strategii – naszej katolickiej strategii:

1. Depositum fidei – depozyt wiary – integralny, niezmienny i niezmieniony, niezmutowany, niewykoślawiony, nieocenzurowany, niezmodernizowany. Chodzi o Boże Objawienie zawarte w Piśmie świętym i Tradycji, którego Urząd Nauczycielski Kościoła nieomylnie i …More
Identyfikując środki zaradcze przeciwko pomieszaniu powszechnemu wyartykułujemy dwa istotne elementy strategii – naszej katolickiej strategii:

1. Depositum fidei – depozyt wiary – integralny, niezmienny i niezmieniony, niezmutowany, niewykoślawiony, nieocenzurowany, niezmodernizowany. Chodzi o Boże Objawienie zawarte w Piśmie świętym i Tradycji, którego Urząd Nauczycielski Kościoła nieomylnie i niezmiennie nauczał przez wieki i przekazywał wiernie.

ks. Jacek Bałemba SDB
mkatana likes this.
One more comment from tahamata
tahamata
Pan Jezus stawia pytanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8).

Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Problem nasila się od kilkudziesięciu lat. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne zbawienie, za zachowanie katolickiej wiary i za wierny przekaz tejże wiary katolickiej współczesnym i przyszłym pokoleniom. Każdy z nas ma …More
Pan Jezus stawia pytanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8).

Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Problem nasila się od kilkudziesięciu lat. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne zbawienie, za zachowanie katolickiej wiary i za wierny przekaz tejże wiary katolickiej współczesnym i przyszłym pokoleniom. Każdy z nas ma święty i zaszczytny obowiązek wiarę poznawać, żyć według niej i przekazywać ją innym. Tak dzieje się na przykład w dobrych katolickich rodzinach.

ks. Jacek Bałemba SDB
mkatana likes this.