Ovo su Franjine, Roncallisove i Atenagorine veze sa slobodnim zidarstvom

Konstantinopolski patrijarh Atenagora (+1972.) koji je u lipnju 1964. godine susreo Pavla VI., bio je mason. Mason Bertrand Heyraud ovo piše u članku "Drugačiji pogled na duhovnost" nedavno objavljen…