vi.news
24

Giết người hay tự sát? Có phải một linh mục và một nữ tu Nun Kill Kill một Postulant?

Phiên tòa chống lại Cha Thomas Kottoor và nữu tu Sephy thuộc dòng Thánh Joseph, sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 8, báo cáo của UCANews.com (ngày 18 tháng 7). Cả hai đều thuộc về giáo phái Công giáo Syro-…