Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. mája 2019

Pokorná modlitba „Moje milované deti! Pozdvihnite svoj zrak a uvidíte vašu milostiplnú Matku. Ako jasná hviezda vám chcem svietiť svetlom pravdy a lásky, aby som rozohnala temnotu z každého srdca a …
Zedad
@Peter(skala) Ak ťa Boh volá neboj sa....
tá zbran je nie len pre veriacich ale aj proti nevericim
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
Želám si, aby sa k modlitbe svätého ruženca navrátili tí, ktorí sa ho prestali modliť, aby som ich mohla obdariť prehojnými milosťami, skrze túto pokornú modlitbu.
Peter(skala) likes this.