Language
25
vi.news

Người mách tội phát ngôn lần thứ ba

Tổng Giám Mục Viganò - người cáo buộc Giáo Hoàng Francis vào tháng Tám về việc bao che vụ McCarrick - đã xuất bản một văn bản thứ ba. Đó là câu trả lời cho lá thư mở của Hồng Y Ouellet, và được …
vi.news mentioned this post in Burke: Việc công kích Viganò "Hoàn toàn không phù hợp".