Opäť: František nemá o Judášovi potuchy

František počas svojej homílie dňa 8. apríla opäť poprel, že Judáš horí v pekle, hoci vie, že Kristus povedal, že by pre Judáša bolo lepšie, „keby nikdy sa narodili. “ „Znamená to, že Judáš je v …
Július7
Jasné, že nepovie pravdu. Potom by celá "modernistická teológia" praskla ako močový mechúr. Kto by potom veril, že peklo je prázdne, alebo, že Boh všetkých spasí, atď...